Zakoni i Propisi

Javna nabava

Wave icon

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma.

“SUKOB INTERESA temeljem čl.75 do čl.83 Zakona o javnoj nabavi ( NN 120/16)”

Temeljem čl.75 do čl.83 Zakona o javnoj nabavi( NN 120/16) VODOVOD-OSIJEK d.o.o. kao sektorski naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.

  • MBTB  j.d.o.o., Ulica Grada Vukovara 65, 31 431 Čepin, OIB: 01645742999
  • PLASTERING, obrt za poljoprivredu, Ulica Grada Vukovara 65, 31 431 Čepin, OIB: 06260824826
  • JOŠKO, obrt za poljoprivredu i trgovinu, Vijenac Gorana Zobunđije 10, 31 000 Osijek,  OIB: 57529414609
  • GP PARTNER d.o.o., 132. Našičke Brigade Hrvatske Vojske 17, 31 500 Našice, OIB: 37422724963
  • QUANT8, obrt za računalne djelatnosti, Ulica Grada Vukovara 65 , 31 431 Čepin, OIB: 15847808538
  • AGRO-HONOR d.o.o., Kralja Tomislava 82, 31 300 Beli Manastir, OIB: 82775399135

Preuzmite dokumente

PDF icon Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave (Objavljeno 28.06.2017.) PDF dokument, 772.33 KB PDF icon Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave “Uspostava tehničkog informacijskog sustava vodoopskrbe na području Osijek-Čepin-Dalj i izrada programa upravljanja gubicima vode – RVS_TIS_ Obavijest 62.98 KB PDF icon Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – 01 RVS_TIS_Dokumentacija o nabavi 309.17 KB PDF icon Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – 02 RVS_TIS_Projektni zadatak i specifikacija 2.74 MB PDF icon Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – 03 RVS_TIS_Troškovnik 206.42 KB PDF icon Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – RVS_TIS_Izvješće 36.35 KB PDF icon Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima -“Dogradnja postrojenja za pripremu pitke vode Dalj” – Obavijest 54.27 KB PDF icon Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima RVS -“Dogradnja postrojenja za pripremu pitke vode Dalj” – Upute ponuditeljima knjiga 1 200.24 KB PDF icon Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima RVS -“Dogradnja postrojenja za pripremu pitke vode Dalj” – Ugovor knjiga 2 210.16 KB PDF icon Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima RVS -“Dogradnja postrojenja za pripremu pitke vode Dalj” – Zahtjevi Naručitelja knjiga 3 5.63 MB PDF icon Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima RVS -“Dogradnja postrojenja za pripremu pitke vode Dalj” – Troškovnik knjiga 4 126.74 KB PDF icon Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima RVS -“Dogradnja postrojenja za pripremu pitke vode Dalj” – Podaci za projektiranje i nacrti knjiga 5 8.13 MB PDF icon PRILOZI-TEHNOLOŠKO RJEŠENJE OBRADE VODE VODOCRPILIŠTA DALJ 5.22 MB PDF icon PRILOZI – knjiga-1 12.72 MB PDF icon PRILOZI – knjiga-2 4.54 MB PDF icon PRILOZI – knjiga-3 3.94 MB PDF icon Obrazac ESPD (Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi) 201.73 KB PDF icon Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima izvjesce 36.35 KB PDF icon Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – Rekonstrukcija i izgradnja vodovoda i kanalizacije u Banovoj ulici i dijelu Kišpatićeve ulice u Osijeku – Obavijest i Knjiga 1 Upute ponuditeljima 535.55 KB PDF icon Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – “Opskrba električnom energijom” – Troškovnik 25.60 KB PDF icon Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima -Izvješće 36.35 KB PDF icon Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – Rekonstrukcija i izgradnja vodovoda i kanalizacije u Banovoj ulici i dijelu Kišpatićeve ulice u Osijeku – Obavijest i Knjiga 1 Upute ponuditeljima 535.55 KB PDF icon Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – Rekonstrukcija i izgradnja vodovoda i kanalizacije u Banovoj ulici i dijelu Kišpatićeve ulice u Osijeku – Knjiga 2.1 Tehnički opis 155.65 KB PDF icon Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – Rekonstrukcija i izgradnja vodovoda i kanalizacije u Banovoj ulici i dijelu Kišpatićeve ulice u Osijeku – Knjiga 2.2 Troškovnik 110.68 KB PDF icon Izviješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima 35.84 KB PDF icon Popis ugovora sklopljenih u 2016. i 2017.godini 57.34 KB PDF icon Popis ugovora sklopljenih u 2015. i 2016. PDF dokument, 67.20 KB PDF icon Popis ugovora sklopljenih u 2014. godini PDF dokument, 61.94 KB PDF icon Popis ugovora sklopljenih u 2013. i 2014.godini 72.70 KB PDF icon Popis ugovora sklopljenih u 2012.godini 25.09 KB PDF icon Popis ugovora sklopljenih u 2011.godini 52.22 KB PDF icon Popis ugovora sklopljenih u 2010.godini 37.89 KB