kORISNIČKA ZONA

_x30_6_Mobile_App.png
Aplikacija Moj Vodovod

Pregled potrošnje vodnih usluga, plaćanje obaveza za vodne usluge...


App Store

Google Play

Subtract (2).png
Zahtjev za priključak na sustav javne vodoopskrbe

Preuzmite zahtjev u pdf formatu ili ispunite obrazac online

Subtract (1).jpg
Zahtjev za priključak na sustav javne odvodnje

Preuzmite zahtjev u pdf formatu ili ispunite obrazac online

Subtract.png
Obračun i naplata vodnih usluga

Dodatne informacije u vezi s obračunom i plaćanjem vodnih usluga

Subtract (1).png
Obrazac za izmjenu korisničkih podataka

Preuzmite zahtjev u pdf formatu ili ispunite obrazac online

PRIJAVA KVARA

1
Odabir lokacije
2
Ososbni podaci
3
Fotografija kvara

Odabir loakcije na kojoj je kvar

Traži prema mojoj lokaciji

phone_fill.png

+385 (0) 31 330 - 100

(od 0:00 do 24:00)

mail_fill.png

Adresa:

Poljski put 1, 31000 Osijek

Moj Vodovod aplikacija

google-play-badge 1.svg
Download_on_the_App_Store_Badge 1.svg
169113041920576285.png
169113041923526472.png
URS logo.png

Copyright © 2023 Vodovod Osijek d.o.o.