Preuzmite dokumente

JAVNA NABAVa

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma.

“SUKOB INTERESA temeljem čl.75 do čl.83 Zakona o javnoj nabavi ( NN 120/16)”

Temeljem čl.75 do čl.83 Zakona o javnoj nabavi( NN 120/16) VODOVOD-OSIJEK d.o.o. kao sektorski naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.


  • JOŠKO, obrt za poljoprivredu i trgovinu, Vijenac Gorana Zobunđije 10, 31 000 Osijek,  OIB: 57529414609


  • AGRO-HONOR d.o.o., Kralja Tomislava 82, 31 300 Beli Manastir, OIB: 82775399135
Moj Vodovod aplikacija

google-play-badge 1.svg
Download_on_the_App_Store_Badge 1.svg
169113041920576285.png
169113041923526472.png
URS logo.png

Copyright © 2023 Vodovod Osijek d.o.o.