Preuzmite dokumente
Informacije o Projektu Osijek 3
PDF dokument

Projekt osijek 3

http://www.strukturnifondovi.hr/

REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA VODOVODA I KANALIZACIJE U CRKVENOJ, LAĐARSKOJ I DIJELU KIŠPATIĆEVE ULICE U OSIJEKU


Projektom će biti omogućena provedba rekonstrukcije vodoopskrbne i kanalizacijske mreže u dijelu sustava u kojem je ta mreža najstarija, izgrađena od neadekvatnog materijala s realnim rizikom gubitaka pitke vode odnosno propuštanja otpadne vode te s nedovoljno ili bez ugrađene opreme koja omogućava učinkovito upravljanje sustavom. Projektno rješenje će osigurati kvalitetnu izvedbu instalacija iz materijala koji po trajnosti i karakteristikama odgovaraju predviđenoj namjeni i tipu objekta.Vrijednost radova 12.427.468,17 kn

Financiranje – 90% EU i Hrvatske vode
10% Grad Osijek

Stručni nadzor provodit će Hidroing i Zavod za urbanizam i izgradnju Osijek u vrijednosti 186.412,02 kn

POTVRDA GLAVNOG PROJEKTA klasa: 361-03/13-01/58 ur.broj:2158/01-12-02/03-14-7 JR
ODVODNJA


Zadržavajući postojeće smjerove odvodnje i postojeći koncept odvodnje, kanalizacija se sastoji od 5 krakova ukupne dužine 1563,27 m. profila 630, 1000 i 1200 mm.Trasa kanalizacije se polaže u pravcu trase postojeće uz vađenje postojećih cijevi.
Spajanje nove kanalizacije s postojećim sustavom javne odvodnje na mjestima priključenja izvodi se spojnim armirano-betonskim revizijskim oknima.
Duž Crkvene, dijela Kišpatićeve i Lađarske ulice a uvidom u stanje na terenu vršit će se prespajanje svih postojećih slivnika cestovne oborinske odvodnje i kućnih priključaka na rekonstruirani sustav kanalizacije.VODOOPSKRBA


Projektom je obuhvaćena izgradnja i rekonstrukcija postojećeg cjevovoda pitke vode postavljanjem novih cijevi uz vađenje starog cjevovoda duž namjeravanog zahvata u Crkvenoj, Lađarskoj i dijelu Kišpatićeve ulice u Osijeku ukupne dužine 2.709 m.
Trasa cjevovoda se postavlja većinom u zelenoj površini osim na mjestima gdje zbog postojećih instalacija, kućnih priključaka i križanja se cjevovod postavlja u prometnicu.
Projektirana trasa ima dvostruku namjenu i to funkciju isporuke vode te protupožarne zaštite u sklopu vanjske hidrantske mreže
Postojeći cjevovod pitke vode duž namjeravanog zahvata u prostoru je u funkciji te će se rekonstrukcija odvijati u dionicama radi osiguranja kontinuirane vodoopskrbe.
Vađenje starog cjevovoda te postavljanje novog cjevovoda pitke vode vršiti će se u dionicama između zasunskih okana uz postavljanje privremenih „bypassa“ duž radne dionice.

Postojeća kanalizacija u Crkvenoj, Lađarskoj i dijelu Kišpatićeve se nalazi većim dijelom u prometnici pa je obzirom na takav položaj projektom predviđena rekonstrukcija cjelokupne površine kolnika.KONTAKT

voditelj Odjela EU projekata

Krešimir Nemčanin, mag.ing.aedif.

TELEFONPhone icon+385 (0)31 330 801

TELEFAXPhone icon+385 (0) 31 330 705

E-MAILPhone iconkresimir.nemcanin@vodovod.com

Moj Vodovod aplikacija

google-play-badge 1.svg
Download_on_the_App_Store_Badge 1.svg
169113041920576285.png
169113041923526472.png
URS logo.png

Copyright © 2023 Vodovod Osijek d.o.o.