Zakoni i Propisi

Zakoni i Propisi

Wave icon

Propisi iz područja vodnog gospodarstva:
Ministarstva zaštite okoliša i energetike – Vodno gospodarstvo

KORISNI LINKOVI:

GRAD OSIJEK OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKE VODE
HRVATSKA GRUPACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE
European Federation of National Associations of Water Services

ZAKONI

Document icon Zakon o vodnim uslugama (Narodne novine br.: 66 od 10.07.2019.) Document icon Zakon o vodama (Narodne novine br.: 66 od 10.07.2019.) Document icon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (Narodne novine br.: 130 od 16.11.2011.) Document icon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (Narodne novine br.: 56 od 10.05.2013.) Document icon Zakon o izmjeni Zakona o vodama (Narodne novine br.: 14 od 05.02.2014.) Document icon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine br.: 63 od 08.06.2011.) NAPOMENA: Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine br. 63/2011.) djelomično su ukinute pojedine odredbe Zakona o vodama. Document icon Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine br.: 153 od 21.12.2009.) Document icon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine br.: 56 od 10.05.2013.) Document icon Uredba o izmjeni Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine br.: 154 od 24.12.2014.) Document icon Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine br.: 119 od 30.10.2015.) Document icon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine br.: 66 od 10.07.2019.) Document icon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br.: 90 od 02.08.2011.) NAPOMENA: Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 90/2011.) djelomično su ukinute pojedine odredbe Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva. Document icon Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (Narodne novine br.: 56 od 10.05.2013.) – Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Document icon Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Narodne novine br.: 47 od 25.04.2008.), osim priloga I., II. i III. toga Pravilnika, koji prestaju važiti danom stupanja na snagu pravilnika iz članka 10. stavka 2. podstavka 1. ovoga Zakona. Document icon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (Narodne novine broj: 64/2015 10.06.2015.) Document icon Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br.: 25 od 28.02.2013.) Document icon Zakon o zaštiti potrošača (Narodne novine br.: 41 od 31.03.2014.)

Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga

PDF icon Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga – pročišćeni tekst 11.04.2017. PDF dokument, 10.39 MB PDF icon Izmjene i dopune općih i tehičkih uvjeta isporuke vodnih usluga 11.04.2017. PDF dokument, 581.32 KB PDF icon Od 1. lipnja 2016. naplata obustave i ponovne uspostave isporuke vodnih usluga PDF dokument, 253.13 KB PDF icon Izmjene i dopune Općih i tehničkih uvjeta listopad 2015. PDF dokument, 679.49 KB PDF icon Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga – pročišćeni tekst listopad 2015. PDF dokument, 1.31 MB

PRAVILNICI

Document icon Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (Narodne novine br.: 3 od 05.01.2011.) Document icon Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (Narodne novine br.: 80 od 28.06.2013.) Document icon Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (Narodne novine br.: 3 od 08.01.2016.) Document icon Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (Narodne novine br.: 125 od 11.10.2013.) Document icon Pravilnik o izmjenama Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (Narodne novine br.: 141 od 27.11.2013.) Document icon Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (Narodne novine br.: 128 od 25.11.2015.) Document icon Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje javne odvodnje (Narodne novine br.: 28 od 08.03.2011.) Document icon Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje (Narodne novine br.: 16 od 07.02.2014.) Document icon Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe (Narodne novine br.: 28 od 08.03.2011.) Document icon Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe (Narodne novine br.: 16 od 07.02.2014.) Document icon Pravilnik o sanitarno tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati vodoopskrbni objekti (Narodne novine br.: 44 od 07.04.2014.) PDF icon Pravilnik o radu Povjerenstva za reklamacije potrošača trgovačkog društva Vodovod Osijek d.o.o. 01.07.2015. PDF dokument, 1.43 MB PDF icon Kriteriji za rješavanje reklamacija potrošača 01.07.2015. PDF dokument, 537.13 KB PDF icon Pravilnik o dodjeli donacija i sponzorstva Vodovod Osijek PDF dokument, 197.90 KB

UREDBE

Document icon Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (Narodne novine br.: 112 od 29.09.2010.) Document icon Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga (Narodne novine br.: 112 od 29.09.2010.)

DRŽAVNI PLAN

Document icon Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda (Narodne novine br.: 5 od 12.01.2011.)

ODLUKE

PDF icon Odluka o zaštiti izvorišta Dalj 12.06.2019 PDF dokument, 637.93 KB PDF icon Odluka o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava odvodnje Osijek (8.02.2018) PDF dokument, 5.63 MB PDF icon Izmjene i dopune Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine Čepin, 12.04.2017. PDF dokument, 686.19 KB PDF icon ODLUKA o cijeni vodnih usluga (14.10.2013) PDF dokument, 2.60 MB PDF icon Odluka o izmjeni i dopuni odluke o cijeni vodnih usluga (29.11.2013) PDF dokument, 475.14 KB PDF icon ODLUKA O cijeni vodnih usluga (28.06.2012) PDF dokument, 1.73 MB PDF icon Odluka o zaštiti izvorišta Crpiliste Vinogradi 2015. PDF dokument, 147.76 KB PDF icon Odluka o zaštiti zahvata vode “Pampas” na rijeci Dravi PDF dokument, 115.18 KB PDF icon Odluka o obračunu i naplati naknade Čepin PDF dokument, 3.75 MB PDF icon Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine Vuka, 2014. PDF dokument, 1.53 MB PDF icon Odluka o naknadi za razvoj Čepin, 2014. PDF dokument, 1.66 MB PDF icon Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine Vladislavci, 2013. PDF dokument, 1.17 MB PDF icon Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju Čepin PDF dokument, 348.86 KB PDF icon Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine Osijek, 2013. PDF dokument, 114.00 KB PDF icon Odluka o naknadi za razvoj Vuka PDF dokument, 1.14 MB PDF icon Odluka o priključenju Šodolovci PDF dokument, 4.94 MB PDF icon Odluka o naknadi za razvoj Šodolovci PDF dokument, 1.52 MB PDF icon Odluka o priključenju Čepin PDF dokument, 1.04 MB PDF icon Odluka o naknadi za razvoj Antunovac PDF dokument, 1.07 MB PDF icon Odluka o naknadi za razvoj Ernestinovo PDF dokument, 1.22 MB PDF icon Odluka o naknadi za razvoj Vladislavci PDF dokument, 1.09 MB PDF icon Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine Osijek PDF dokument, 1.11 MB PDF icon Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine Antunovac PDF dokument, 5.62 MB PDF icon Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine – Vladislavci PDF dokument, 3.35 MB PDF icon Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine Ernestinovo PDF dokument, 3.56 MB PDF icon Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina PDF dokument, 338.65 KB PDF icon Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina PDF dokument, 338.65 KB PDF icon Odluka o naknadi za razvoj Vuka PDF dokument, 1.14 MB PDF icon Odluka o priključenju Šodolovci PDF dokument, 4.94 MB PDF icon Odluka o naknadi za razvoj Šodolovci PDF dokument, 465.99 KB PDF icon Odluka o priključenju Čepin PDF dokument, 1.03 MB PDF icon Odluka o naknadi za razvoj Antunovac PDF dokument, 338.55 KB PDF icon Odluka o naknadi za razvoj Ernestinovo PDF dokument, 393.48 KB PDF icon Odluka o naknadi za razvoj Vladislavci PDF dokument, 348.64 KB PDF icon Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine Osijek PDF dokument, 1.11 MB PDF icon Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine Antunovac PDF dokument, 1.84 MB PDF icon Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine – Vladislavci PDF dokument, 1.06 MB PDF icon Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine Ernestinovo PDF dokument, 1.15 MB