Vodne Usluge

Obračun i naplata vodnih usluga

Wave icon

OBRAČUN I NAPLATA VODNIH USLUGA:
Rad s korisnicima
Tel: +385 (0)31 330 755 i +385 (0)31 330 756
e-mail : korisnik@vodovod.com

Za dostavu stanja vodomjera
e-mail : ocitanje@vodovod.com

Blagajna
VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Osijek, Poljski put 1,
Tel: +385 (0)31 330 753
Radno vrijeme:
Radnim danima od 7.00 do 14.45 sati

Za pitanja vezano uz račune i obračun u suvlasničkim zajednicama
Tel: +385 (0)31 330 368
e-mail : suvlasnici@vodovod.com

Za pitanja vezano uz ovršne postupke i dr.
e-mail : pravna@vodovod.com

Prigovori na ispostavljene račune podnose se pisanim putem na jedan od načina:
– osobno u poslovnim prostorijama javnog isporučitelja – Pisarnici društva
– putem pošte na adresu: VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Osijek, Poljski put 1
– putem elektroničke pošte na adresu: korisnik@vodovod.com
– putem telefaksa broj 031/ 330 – 369
Odgovor na prigovor primit ćete u zakonskom roku.
Uloženi prigovor ne odlaže plaćanje računa.

Obavijest predstavnicima suvlasnika u skupnom stanovanju

Predstavnici suvlasnika, neovisno o mjestu stanovanja, liste za raspodjelu potrošnje u suvlasničkim zajednicama mogu ubaciti u za to predviđene i označene poštanske ormariće VODOVOD-OSIJEK d.o.o. u prostorijama Gradskih četvrti, Donji grad ( Trg bana J. Jelačića 25), Gornji grad ( Trg Lava Mirskog 1 ), Novi grad ( Sjenjak 133 ), Retfala ( J.J. Strossmayera 200 ) i JUG II ( Srijemska 124a) i Tvrđa ( Vij.I.Meštrovića 26f ), poslati poštom, elektroničkom poštom na suvlasnici@vodovod.com, telefaksom na broj 031/330-369, ili donijeti osobno u Službu obračuna i naplate vodnih usluga VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Osijek, Poljski put 1, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati.

Za sva pitanja i eventualne nejasnoće, javite se našim djelatnicima na broj telefona 031/330-368, elektroničkom poštom na suvlasnici@vodovod.com ili osobno u Službu obračuna i naplate vodnih usluga, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati.