Vodne Usluge

Vodne Usluge

Wave icon

Vodovod-Osijek d.o.o. svojim korisnicima pruža usluge vodoopskrbe i odvodnje.

Odgovornost za kontinuiranu opskrbu potrošača zdravstveno ispravnom pitkom vodom, u domeni je Poslovne jedinice Vodoopskrba. Glavne smjernice poslovanja temelje se na razvoju tehnologije proizvodnje vode te njenog transporta do potrošača, a sve u cilju osiguranja dovoljnih količina pitke vode za opskrbu stanovništva šireg područja grada Osijeka.

Poslovna jedinica Odvodnja odgovorna je za održavanje kontinuiranog funkcionalnog sustava odvodnje otpadnih voda grada Osijeka i gradskih naselja. Također održava kolektorsku i sekundarnu kanalizacijsku mrežu i objekte na istoj, popravlja i rekonstruira kanalizacijske priključke, obavlja kontrolu kvalitete otpadnih voda, te pruža usluge strojnog čišćenja kanalizacijskih priključaka, uličnih i cestovnih slivnika, kao i interne kanalizacijske mreže pravnih i fizičkih osoba.