Regionalni vodoopskrbni sustav Osijek

Regionalni vodoopskrbni sustav Osijek

Wave icon

PROJEKT IZ PODRUČJA VODNOGA GOSPODARSTVA

Regionalni vodoopskrbni sustav Osijek“ koji za cilj ima unaprjeđenje vodoopskrbe i pripreme pitke vode na području grada Osijeka, te općina Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo i Šodolovci.

Osnovni cilj ovog projekta je poboljšanje kvalitete vode osigurane projektom, poboljšani pristup do pitke vode te bolja i sigurnija vodoopskrba što se odnosi na poboljšanje rada sustava vodoopskrbe za konačne, već priključene korisnike (hidrauličko poboljšanje, smanjenje kvarova na sustavu i smanjenje gubitaka u sustavu javne vodoopskrbe).

Opis projekta

Svrha Projekta ”Regionalni vodoopskrbni sustav Osijeka” je poboljšanje vodoopskrbe na području Osječko–baranjske županije. Projekt doprinosi ekonomskom razvoju područja kroz unapređenje u području vodoopskrbe i obrade vode za piće na području Osijeka kao i u okolnim naseljima. Projekt obuhvaća slijedeće aktivnosti:

Izgradnju magistralnih cjevovoda s ciljem poboljšanja pouzdanosti sustava spajanjem u jedan sustav i sa drugim vodoopskrbnim sustavima

Proširenje sustava opskrbe pitkom vodom u naseljima koja nemaju reguliran vodoopskrbni sustav

Rekonstrukciju vodoopskrbnog sustava u naseljima Ivanovac i Erdut

Izgradnju i rekonstrukciju vodosprema, stanica za podizanje tlaka i vodotornja na području općine Erdut

Izgradnju i opremanje čvorova NUS-a vodoopskrbe

Dogradnju postrojenja za pripremu pitke vode Dalj: Proširenje postrojenja za obradu pitke vode Dalj sa tehnologijom za uklanjanje arsena

Uspostavu GIS-a vodoopskrbe na uslužnom području te program upravljanja gubicima vode

Usluge nadzora nad izvođenjem radova prema FIDIC uvjetima ugovaranja

Usluge upravljanja projektom

Usluge mjera javnosti i vidljivosti na projektu

Projekt bi trebao  završiti 2017. godine, ukupne je procijenjene vrijednosti 86.999.000 kuna (bez PDV-a) a u njegovom sufinanciranju Europska unija sudjeluje sa 74,79 % posto sredstava, a ostatak se financira iz nacionalne komponente.

Aktivnosti u sklopu projekta uključuju proširenje i rekonstrukciju distributivnog sustava vodoopskrbe te proširenje uređaja za obradu pitke vode na području općine Erdut s ciljem uklanjanja arsena iz vode. Sustav vodoopskrbe na području Osijeka i spomenutih općina trenutno pokriva oko 126 tisuća stanovnika, no s velikim razlikama u razini priključenosti pa dok grad Osijek ima 99 %-tnu pokrivenost, stanovništvo na području općine Šodolovci uopće nije priključeno na sustav javne vodoopskrbe.

Glavne komponente projekta „Regionalnog vodoopskrbnog sustava Osijek“ su:

– Izgradnja glavnih vodoopskrbnih cjevovoda i vodoopskrbne mreže u duljini od 66 km

– Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u duljini od 17 km

– Izgradnja vodospreme i vodotornja ukupnog kapaciteta od 250 m3

– Izgradnja i rekonstrukcija stanica za podizanje tlaka

– Rekonstrukcija i nadogradnja uređaja za obradu pitke vode u Dalju kapaciteta 24 l/s s ciljem usklađivanja s Okvirnom direktivnom o vodama;

– Uspostava čvorova nadzorno upravljačkog sustava (ukupno 11 kom)

– Uspostava geoinformacijskog sustava (GIS) vodoopskrbe na području regionalnog vodoopskrbnog sustava (RVS) Osijek te programa upravljanja gubicima vode na području RVS Osijek.

Očekuje se da će po završetku projekta proširenje vodoopskrbne mreže i priključivanje na istu na područjima koja nemaju vodoopskrbni sustav, kao i popravci na sustavima sa znatnim gubicima dovesti do funkcionalnijeg upravljanja sustavom javne vodoopskrbe, te do osjetnog poboljšanja opskrbe stanovništva pitkom vodom iz javnih vodoopskrbnih sustava.

KONTAKT

EU projektiRukovoditelj PJ Razvoj i provedba projekata EUŽeljko Mandić, mag.ing.aedif.TELEFON Phone icon +385 (0)31 330 702 TELEFAX Phone icon +385 (0) 31 330 705 E-MAIL Phone icon zeljko.mandic@vodovod.com

Preuzmite dokumente

PDF icon RVS-PREDSTAVLJANJE PROJEKTA PDF dokument, 14.34 MB