Projekt Osijek

Projekt Osijek

Wave icon

http://www.strukturnifondovi.hr/


PROJEKT OSIJEK – Poboljšanje vodne infrastrukture grada Osijeka

VODOVOD-OSIJEK d.o.o. i Hrvatske vode su zbog pravovremene pripreme projekata kojima se omogućilo povlačenje sredstava iz Kohezijskog fonda Europske Unije danom ulaska RH u EU dobile ODLUKU O PRIHVAĆANJU kvalitetno pripremljenog Projekta

Odluka Komisije od 26.06.2013. g broj : / CCI2013HR16IPR001/

UKUPNA VRIJEDNOST ODOBRENOG PROJEKTA 72,5 milijuna eura

FINANCIRANJE PROJEKTA :

EUROPSKA UNIJA 73 % ili 53 milijuna €,
NACIONALNO FINANCIRANJE 27% ili 19,5 milijuna €

Od čega:

Ministarstvo Poljoprivrede 9,9% ili 7,2 milijuna €
Hrvatske vode 9,9% ili 7,2 milijuna €
Grad Osijek i Općina Čepin 7,2% ili 5,1 milijun €

„Projekt Osijek“ se sastoji od 6 komponenti i to:

 • Izgradnja Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Osijeka (170.000 ES), vrijednosti 27,4 milijuna eura
 • Izgradnja novog i rekonstrukcija dijela postojećeg sjevernog kolektora grada Osijeka, vrijednosti 11,1 milijuna eura
 • Oprema za održavanje vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje vrijednosti 2,2 milijuna eura
 • Izgradnja objekta dvostupanjske filtracije vrijednosti 6 milijuna eura
 • Nadzor nad izvođenjem radova vrijednosti 2,5 milijuna eura
 • Linijski cjevovodi , ukupne vrijednosti 23,3 milijuna eura:
 • 3.1 Izgradnja kanalizacije naselja Tenja III faza
  3.2 Izgradnja kanalizacije naselja Briješće
  3.3 Izgradnja kanalizacije naselja Čepin, faza II – VI
  3.4 Izgradnja magistralnog cjevovoda od pogona za proizvodnju vode do J.R. Kira
  3.5 Izgradnja magistralnog cjevovoda uz južnu obilaznicu i cestu Osijek-Vukovar
  3.6 Izgradnja magistralnog cjevovoda Klisa-Sarvaš
  3.7. Nadzorno Upravljački Sustav vodoopskrbne mreže

VIDEO PROJEKT OSIJEK: