“Projekt Osijek” – C1.3.R1-01-00067 (NPOO RETRO)

Wave icon

Opis projekta

  • prijavljen je na poziv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za „Financiranje provedbe već započetih investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti – 2026.“.

  • u okviru poziva dodjeljuju se bespovratna sredstva iz Mehanizma za oporavak i otpornost, ciljano za ulaganja u komunalne vodne građevine javne vodoopskrbe i javne odvodnje

  • Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je, 18. ožujka 2022. godine, donijelo Odluku kojom se isporučitelju vodnih usluga VODOVOD-OSIJEK o.o., Osijek odobrava financiranje projekta – „Projekt Osijek“ – C1.3.R1-01-00067

  • Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za „Projekt Osijek“ – 3.R1-01-00067 zaključen je dana ožujka 2022. godine između Tijela državne uprave nadležnog za podkomponentu NPOO-a (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja), Provedbenog tijela (Hrvatske vode) i Korisnika (VODOVOD-OSIJEK d.o.o.)

  • ukupna vrijednost projekta „Projekta Osijek“ – C1.3.R1-01-00067 je 21.362.206,72 kn s PDV-om (2.835.252,07 EUR) što uključuje radove, stručni nadzor, promidžbu i vidljivost te nepredviđene troškove

  • omjer sufinanciranja je 80% EU sredstva i 20% nacionalna komponenta od čega 10% osiguravaju Hrvatske vode, a 10% isporučitelj vodne usluge

  • „Projekt Osijek“ – 3.R1-01-00067 sastoji se od 6 elemenata (zasebnih projekata):

  • cilj projekta je modernizacija vodnokomunalne infrastrukture, racionalizacija i efikasnije korištenje voda, unaprjeđenje tehnologije proizvodnje vode u smislu sigurnosti i pouzdanosti, smanjenje gubitaka u vodoopskrbnoj mreži, stvaranje uvjeta za priključenje novih korisnika na sustav vodoopskrbe i sustav odvodnje, a posredno i zaštita zdravlja, zaštita okoliša te razvoj i širenje grada

  • razdoblje provedbe projekta: 2019. – 2023. godina.