Projekt Osijek 4

Projekt Osijek 4

Wave icon

Opis projekta

 • Prijavljen je, početkom svibnja 2022. godine, na poziv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za „Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda“

 • U okviru poziva dodjeljuju se bespovratna sredstva iz Mehanizma za oporavak i otpornost,  ciljano za ulaganja u komunalne vodne građevine javne vodoopskrbe i javne odvodnje

 • Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je, 12. rujna 2022. godine, donijelo Odluku kojom se isporučitelju vodnih usluga VODOVOD-OSIJEK d.o.o.,Osijek odobrava financiranje „Projekta Osijek 4“

 • Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za „Projekt Osijek 4“ zaključen je dana 4.11.2022. godine između Tijela državne uprave nadležnog za podkomponentu NPOO-a (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja), Provedbenog tijela (Hrvatske vode) i Korisnika (VODOVOD-OSIJEK d.o.o.)

 • Ukupna vrijednost „Projekta Osijek 4“ je 164.558.625,00 kn s PDV-om (21.840.682,86 EUR) što uključuje radove, stručni nadzor, promidžbu i vidljivost te nepredviđene troškove

 • Omjer sufinanciranja je 80% EU sredstva i 20% nacionalna komponenta od čega 10% osiguravaju Hrvatske vode, a 10% isporučitelj vodne usluge

 • Projekt Osijek 4 sastoji se od 5 komponenti (zasebnih projekata s pojedinačnim građevinskim dozvolama):

1. Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže i sustava odvodnje u Gundulićevoj ulici u Osijeku (od Rokove do Županijske),

2. Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže i sustava odvodnje u Gundulićevoj ulici u Osijeku (od Županijske do Radićeve),

3. Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže i sustava odvodnje u Gundulićevoj ulici u Osijeku (od Ulice Stjepana Radića do Vukovarske ulice te dio Vukovarske ulice i Ulice kardinala A. Stepinca ),

4. Rekonstrukcija i izgradnja vodovoda i kanalizacije u Sljemenskoj, Kolodvorskoj i Kapelskoj ulici u Osijeku,

5. Rekonstrukcija i izgradnja vodovoda u Višnjevcu.


  • Cilj projekta je rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže i sustava odvodnje, smanjenje gubitaka, modernizacija komunalne vodne infrastrukture, unaprjeđenje upravljanja i kontrole sustava te povećanje pouzdanosti i sigurnosti u pružanju vodnih usluga javne vodoopskrbe i odvodnje.

  • Realizacijom projekta rekonstruirat će se 18,1 km vodoopskrbne i 3,7 km kanalizacijske mreže, a izgraditi 4,3 km vodoopskrbne i 1,15 km kanalizacijske mreže.

  • Obavezan rok završetka svih radova je kraj 2025. godine.


KONTAKT

Rukovoditelj Sektora investicija i EU projekata Krešimir Nemčanin, mag.ing.aedif. TELEFON Phone icon +385 (0)31 330 801 TELEFAX Phone icon +385 (0) 31 330 705 E-MAIL Phone icon kresimir.nemcanin@vodovod.com

Preuzmite dokumente

PDF icon PROJEKT OSIJEK 4 PDF dokument, 482.26 KB