O nama

Profil društva

Wave icon

VODOVOD-OSIJEK d.o.o. je moderno trgovačko društvo sa 390 zaposlenih koje se kao osnovnom djelatnošću bavi vodnim uslugama u koje prvenstveno spadaju proizvodnja, pročišćavanje i distribucije pitke vode te odvodnja otpadnih voda.

Temeljni kapital Društva:  57.258.180,00 euro

Organi Društva su:

 • Skupština
 • Nadzorni odbor
 • Uprava

Skupština Društva raspolaže s ukupno 10.000 glasova koji se upisuju u Knjigu udjela.

 • Grad Osijek raspolaže sa 7.879 glasova
 • Općina Antunovac raspolaže s 257 glasova
 • Općina Čepin raspolaže sa 741 glasa
 • Općina Erdut raspolaže sa 615 glasova
 • Općina Ernestinovo raspolaže s 289 glasova
 • Općina Vuka raspolaže sa 78 glasova
 • Općina Vladislavci raspolaže sa 142 glasa

Nadzorni odbor ima 7 članova. Grad Osijek u Nadzornom odboru ima 5 članova, ostali osnivači jednog člana, a radnici Društva također jednog člana.

Članove Nadzornog odbora bira Skupština Društva, a predstavnika radnika bira Radničko vijeće. Mandat članova Nadzornog odbora je 4 godine, s tim da mogu biti ponovno izabrani.

Članovi Nadzornog odbora su:

 1. David Krmpotić – predsjednik
 2. Karlo Šatvar – zamjenik predsjednika
 3. Fran Ivan Škorić – član
 4. Ivica Glavaš – član
 5. Robert Periša – član
 6. Marko Šišljagić – član
 7. Zvonimir Midžić – predstavnik radnika

Temeljem Odluke Skupštine Društva od 30. prosinca 2021. godine Upravu društva se sastoji od dva člana Uprave, predsjednika Uprave – direktora Društva i člana Uprave – direktora Društva na mandat od 4 godine.

Odlukom Nadzornog odbora Društva broj 518/23 Predsjednikom Uprave–direktorom s početkom mandata od 21. travnja 2023. imenovan je mr.sc. Marko Eljuga, dipl.oec. , a Odklukom broj 519/23 članom Uprave – direktorom imenovan je Dejan Rusmirović, mag.iur.

Sukladno članku 21, stavak 1. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 46/2022), uz prethodnu suglasnost Radničkog vijeća od 17. lipnja 2022. godine, Uprava Društva VODOVOD-OSIJEK d.o.o. donosi Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika VODOVOD-OSIJEK d.o.o. 17. lipnja 2022. godine koji je stupio na snagu 24. lipnja 2022. godine.

Odlukom Uprave Društva od 27. lipnja 2022. godine povjerljivom osobom imenovana je Lana Vrbošić, dipl. iur., a zamjenikom povjerljive osobe imenovan je Vladimir Horvat, mag. iur.

Prijave nepravilnosti podnose se usmenim ili pisanim putem.

Pisanim putem prijava nepravilnosti podnosi se na propisanom Obrascu PN-1 i dostavlja na mail: prijava-nepravilnosti@vodovod.com