O nama

Profil društva

Wave icon

VODOVOD-OSIJEK d.o.o. je moderno trgovačko društvo sa 390 zaposlenih koje se kao osnovnom djelatnošću bavi vodnim uslugama u koje prvenstveno spadaju pročišćavanje i distribucije pitke vode te odvodnja otpadnih voda.

Temeljni kapital Društva: 431.412.000,00 kuna uplaćen u cijelosti

Organi Društva su:

 • Skupština
 • Nadzorni odbor
 • Uprava

Skupština Društva raspolaže s ukupno 10.000 glasova koji se upisuju u Knjigu udjela.

 • Grad Osijek raspolaže sa 7.836 glasova
 • Općina Antunovac raspolaže s 257 glasova
 • Općina Čepin raspolaže sa 741 glasa
 • Općina Erdut raspolaže sa 615 glasova
 • Općina Ernestinovo raspolaže s 289 glasova
 • Općina Vuka raspolaže sa 78 glasova
 • Općina Semeljci raspolaže s 43 glasa
 • Općina Vladislavci raspolaže sa 142 glasa

Nadzorni odbor ima 7 članova. Grad Osijek u Nadzornom odboru ima 5 članova, ostali osnivači jednog člana, a radnici Društva također jednog člana.

Članove Nadzornog odbora bira Skupština Društva, a predstavnika radnika bira Radničko vijeće. Mandat članova Nadzornog odbora je 4 godine, s tim da mogu biti ponovno izabrani.

Članovi Nadzornog odbora su:

 1. Ranko Lamza – predsjednik
 2. Milenko Lozušić – zamjenik predsjednika
 3. Anto Babić – član
 4. Željka Bertović – članica
 5. Marija Garić – članica
 6. Bosiljko Zdilar – član
 7. Krešimir Tolj – predstavnik radnika

Odlukom Skupštine Društva, donesenoj na 43. sjednici dana 20. travnja 2015. godine, koja je stupila na snagu 01. lipnja 2015. godine, formirana je jednočlana Uprava Društva.
Temeljem navedene Odluke, Nadzorni odbor Društva, na svojoj 14 sjednici održanoj 29.svibnja 2015. godine, donio Odluku kojom se razrješuje član Uprave Društva te Odluku kojom se mijenja dužnost predsjedniku Uprave Društva, koje Odluke su stupile na snagu 01. lipnja 2015. godine.

Slijedom navedenog, osoba ovlaštena za vođenje poslova i na zastupanje Društva je

Član Uprave – direktor
mr.sc. Ivan Jukić, dipl. oec.

” Sukladno članku 18. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 17/19), Uprava Društva, nakon prethodnog savjetovanja sa Radničkim vijećem, donosi Pravilnik o zaštiti prijavitelja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe u VODOVOD-OSIJEK d.o.o. 23. prosinca 2019. godine koji je stupio na snagu u roku od osam dana od dana njegovog objavljivanja na oglasnoj ploči Poslodavca, odnosno 1. siječnja 2020. godine.”