Pristup informacijama

Zaštita osobnih podataka

Wave icon

Izjava o povjerljivosti VODOVOD-OSIJEK d.o.o.

Molimo vrlo pažljivo i potpuno pročitajte izjavu o povjerljivosti.

Ovom Izjavom o povjerljivosti VODOVOD-OSIJEK d.o.o. kao voditelj obrade podataka jamči povjerljivost osobnih podataka svih ispitanika koje će prikupljati isključivo u opsegu koji je nužan za ostvarivanje prava i obveza ispitanika, obavljanje tražene usluge i drugog ugovornog odnosa, te će podatke na odgovarajući način zaštiti od uništenja, gubitka, neovlaštenih promjena, dostupa i svake zlouporabe.

Osobne podatke svih ispitanika voditelj obrade prikuplja sukladno načelima Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Službeni list Europske unije L 119/1) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

Službenom mrežnom stranicom www.vodovod.com upravlja VODOVOD-OSIJEK d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, sa sjedištem u Osijeku na adresi Poljski put 1, registriran u Trgovačkom sudu Osijek pod registracijskim brojem upisa 030062778, MB 3013502, OIB 43654507669, koji je voditelj obrade podataka.

Potvrdom prije podnošenja zahtjeva na našoj službenoj mrežnoj stanici smatramo da ste pročitali, razumjeli i slažete se s prikupljanjem i obradom vaših osobnih podataka u svrhu obavljanja usluga vodoopskrbe i odvodnje, kao i drugih ugovornih obveza i usluga.

Podaci u fizičkom obliku zaštićeni su ograničenjem pristupa i nadzorom ulaska u prostorije u kojima su pohranjeni, podaci u elektronskom obliku zaštićeni su sustavom lozinki, osobe zaposlene na obradi osobnih podataka dužne su potpisati izjavu o čuvanju njihove povjerljivosti te se provode i druge mjere njihove zaštite propisane internim aktima Društva. Vaši osobni podaci ne prikupljaju se pregledavanjem naše službene mrežne stranice i ne koristimo ih za marketinške kampanje.

Sva prava u vezi prikupljanja i obrade vaših osobnih podataka možete ostvariti putem obrasca broj 7. Zahtjev ispitanika za uvid, dostavu, ispravak, promjenu, dopunu, ograničenje prikupljanja, prijenos i prigovor na obradu osobnih podataka koji se za njega prikupljaju, a nalazi na ovoj stranici te ga u fizičkom obliku možete zatražiti u Pisarnici Društva.

Osobni podaci korisnika komunalnih vodnih građevina:
Prikupljaju se sa svrhom priključenja na sustav i obavljanje drugih usluga, a pravna osnova za prikupljanje osobnih podataka korisnika naših usluga je:

1. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine od 11.7.2013. godine objavljena u službenom glasilu br. 9/2013. Grada Osijek, članak 5. i 9.

2. Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga VODOVOD-OSIJEK d.o.o., pročišćen tekst, 11.4.2017. godine, članak 5. i 6.

Podaci se prikupljaju popunjavanjem obrazaca zahtjeva za ostvarivanje usluge dostupnim na našoj stranici: Zahtjev za vodnu uslugu vodoopskrbe, Zahtjev za vodnu uslugu odvodnje, Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta /potvrda projektne dokumentacije – vodoopskrba, Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta / potvrda projektne dokumentacije – odvodnja, Zahtjev za prijavu / izmjenu podataka korisnika vodnih usluga.

Podaci se dostavljaju trećim stranama isključivo u svrhu izrade i testiranja programa za obradu i praćenje podataka i uz obavezno sklapanje sporazuma o zaštiti osobnih podataka, kojim će treća strana također jamčiti njihovu sigurnost.

Zahtjevi za ostvarivanje prava iz zaštite osobnih podataka podnose se službeniku za zaštitu osobnih podataka Dubravki Slobođanac dipl.iur, na e-mail adresu  dubravka.slobodjanac@vodovod.com ili u Pisarnici Društva.

Službenik je obvezan na povjerljivost u pogledu obavljenih zadaća i nakon prestanka obavljanja dužnosti. Rad sa strankama moguće je ostvariti prema unaprijed dogovorenom terminu.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka
VODOVOD-OSIJEK d.o.o.:

adresa: Poljski put 1, 31000 Osijek
telefon: +385 (0)31 330 727
e-mail: dubravka.slobodjanac@vodovod.com
Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati.