Kontakt

Direktni kontakti

Wave icon

Goran Pajnić, dipl.oec.

Phone Icon Tel: +385 (0)31 330 700

Phone Icon uprava@vodovod.com

Predsjednik Uprave – direktor Društva

mr.sc. Marko Eljuga, dipl.oec.

Phone Icon Tel: +385 (0)31 330 700

Phone Icon uprava@vodovod.com

Član Uprave – direktor Društva

dr.sc. Jasna Zima, dipl. ing. građ.

Phone Icon Tel: +385 (0)31 330 300

Phone Icon jasna.zima@vodovod.com

Rukovoditeljica PJ Vodoopskrba

Željko Budimčić, ing. građ.

Phone Icon Tel: +385 (0)31 330 600

Phone Icon zeljko.budimcic@vodovod.com

Rukovoditelj PJ Odvodnja

Željko Mandić, mag.ing. aedif.

Phone Icon Tel: +385 (0)31 330 702

Phone Icon zeljko.mandic@vodovod.com

Rukovoditelj PJ Razvoj i provedba projekata EU

Gordana Paulić, dipl.oec.

Phone Icon Tel: +385 (0)31 330 750

Phone Icon gordana.paulic@vodovod.com

Rukovoditeljica Sektora Računovodstva i financija

Ivana Bušljeta, dipl. ing. građ.

Phone Icon Tel: +385 (0)31 330 313

Phone Icon ivana.busljeta@vodovod.com

Rukovoditeljica PJ Razvoj vodoopskrbe i odvodnje

Velimir Golub, mag.ing.el.

Phone Icon Tel: +385 (0)31 330 320

Phone Icon velimir.golub@vodovod.com

Rukovoditelj Sektora energetske učinkovitosti i procesne tehnologije

Bojan Lazar, dipl.ing.el.

Phone Icon Tel: +385 (0)31 330 317

Phone Icon bojan.lazar@vodovod.com

Rukovoditelj PJ Pročišćavanje otpadnih voda

Sanja Fuis, mag.oec

Phone Icon Tel: +385 (0)31 330 360

Phone Icon sanja.fuis@vodovod.com

Rukovoditeljica Službe obračuna i naplate vodnih usluga

dr.sc. Željka Romić, prof.bio.kem.

Phone Icon Tel: +385 (0)31 330 340

Phone Icon zeljka.romic@vodovod.com

Rukovoditeljica RJ Laboratorij

dr.sc. Antonija Kezerle, dipl. ing.preh.tehnol.

Phone Icon Tel: +385 (0)31 330 650

Phone Icon antonija.kezerle@vodovod.com

Rukovoditeljica RJ Ekolaboratorij

Franjo Dako, univ.spec.mech.

Phone Icon Tel: +385 (0)31 330 392

Phone Icon franjo.dako@vodovod.com

Rukovoditelj RJ Vodoopskrbna mreža

Branko Pavić, ing.građ.

Phone Icon Tel: +385 (0)31 330 602

Phone Icon branko.pavic@vodovod.com

Rukovoditelj RJ Kanalizacijska mreža

Dubravko Pichler, mag.ing.techn.

Phone Icon Tel: +385 (0)31 330 334

Phone Icon dubravko.pichler@vodovod.com

Rukovoditelj RJ Proizvodnja vode

Daria Paloš, mag.iur.

Phone Icon Tel: +385 (0)31 330 724

Phone Icon daria.palos@vodovod.com

Predstavnik Uprave za kvalitetu

Martina Budimir, struč.spec.admin.publ., specijalist za upravljanje ljudskim resursima

Phone Icon Tel: +385 (0)31 330 729

Phone Icon martina.budimir@vodovod.com

Rukovoditeljica Službe ljudskih resursa

Vlasta Pavić, dipl.iur.

Phone Icon Tel: +385 (0)31 330 713

Phone Icon vlasta.pavic@vodovod.com

Rukovoditeljica Pravne Službe

mr.sc. Dražen Nekić, dipl. oec.

Phone Icon Tel: +385 (0)31 330 714

Phone Icon drazen.nekic@vodovod.com

Interni revizor

Željka Magušić, dipl.oec.

Phone Icon Tel: +385 (0)31 330 778

Phone Icon zeljka.magusic@vodovod.com

Rukovoditeljica Službe računovodstva

Ivana Knežević, mag.oec.

Phone Icon Tel: +385 (0)31 330 722

Phone Icon ivana.knezevic@vodovod.com

Rukovoditeljica Službe plana i analize

Igor Crnković, dipl.oec.

Phone Icon Tel: +385 (0)31 330 311

Phone Icon igor.crnkovic@vodovod.com

Rukovoditelj Službe nabave

Marin Krivić, ing.el.

Phone Icon Tel: +385 (0)31 330 150

Phone Icon marin.krivic@vodovod.com

Rukovoditelj Informatičke službe

Ana Janković, dipl.ing.

Phone Icon Tel: +385 (0)31 330 720

Phone Icon ana.jankovic@vodovod.com

Rukovoditeljica Služba zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša

mr.sc. Alen Prnjat, dipl. oec.

Phone Icon Tel: +385 (0)98 438 494

Phone Icon alen.prnjat@vodovod.com

Službenik za informiranje