Kontakt

Kontakt

Wave icon

VODOVOD-OSIJEK d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju
Adresa: Poljski put 1, 31000 Osijek, Hrvatska

385 (0)31 330 100 (centrala)
385 (0)31 358 644 (Uprava fax)

vodovod@vodovod.com

Službenik za informiranje
Mob.: +385 (0)98 438 494

alen.prnjat@vodovod.com

Prijava kvara na vodoopskrbnoj mreži možete prijaviti pozivom na telefon:

 +385 (0)31 330 – 390, 382 (od 7:00 do 15:00 sati)

 +385 (0)31 330 – 100 (od 0:00 do 24:00 sati)

Prigovori na ispostavljene račune podnose se pisanim putem na jedan od načina:
– osobno u poslovnim prostorijama javnog isporučitelja – Pisarnici društva
– putem pošte na adresu: VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Osijek, Poljski put 1
– putem elektroničke pošte na adresu: korisnik@vodovod.com
– putem telefaksa broj 031/ 330 – 369
Odgovor na prigovor primit ćete u zakonskom roku.
Uloženi prigovor ne odlaže plaćanje računa.