O nama

Vodovod – Montaža

Wave icon
 • Trgovačko društvo VODOVOD-MONTAŽA d.o.o. za uvođenje instalacija i građevinske radove (u daljnjem tekstu : Tvrtka), sa sjedištem u Osijeku, Poljski put 1, ustrojeno je temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima.
 • U procesu restrukturiranja, osnivač Vodovod-Osijek d.o.o. aktom Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, od 5. studenog 2013. godine, osniva  tvrtku Vodovod-Montaža d.o.o. za uvođenje instalacija i građevinske radove.
 • Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku (MBS:030139385; Tt-13/5166-2 od 13.studenog 2013.godine, Tvrtka je upisana u Registar Trgovačkog suda u Osijeku.
 • Temeljem odredbi Zakona  o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN98/94) i Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007.od 15. studenog 2013.godine, definirana djelatnost je : uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju.

VODOVOD – MONTAŽA d.o.o. za uvođenje instalacija i građevinske radove

Uprava

 • sastoji se od jednog Član Uprave – direktor mr.sc. Ivan Jukić, dipl. oec. koji je imenovan odlukom osnivača od 15. prosinca 2018.godine.
 • Temeljem zahtjeva 5.podtočke 5.5.2 norme ISO 9001 i zahtjeva 4.4.1 norme ISO 14001, odlukom Skupštine imenovan je predstavnikom Uprave za kvalitetu i okoliš.
 • Direktor vodi poslove, usmjerava, nadzire, zastupa i predstavlja Tvrtku na najvišoj razini pojedinačno i samostalno, a svoju dužnost obavlja profesionalno.
 • Skupština
  Najviši je organ trgovačkog društva koju čine predstavnici osnivača Vodovod-Osijek d.o.o. iz Osijeka, Poljski put 1.

Organizacijsko funkcionalni ustroj Tvrtke

U sastavu Tvrtke nalaze se pet (5) organizacijskih cjelina :

 • Operativa Odgovorna za realizaciju procesa izvedbe usluge
 • Predstavništvo u Zagrebu 
 • Služba potpore
 • Sektor Prodaje i nabave
 • Sektor Financije i računovodstvo

STRATEŠKI CILJEVI

– osigurati konkurentnu prednost kvalitetom usluge i poštivanjem rokova
– osigurati rast prihoda uz povećanje fizičkog obima posla
– razvijati timski rad utemeljen na visokoj odgovornosti uposlenih
– kontinuirano poboljšavati kompetencije izvršitelja
– kvalitetu proizvoda/usluge temeljiti na kontinuiranom poboljšanju odnosa prema okolišu uz dosljednu primjenu važečih zakona i propisa zaštite okoliša.

Referent lista koju možete pronaći u nastavku najbolje pojašnjava činjenicu da je svojim poslovnim rezultatima osigurala tvrtki VODOVOD-OSIJEK d.o.o prvo mjestu liste “Instalacije i završni radovi u građevinarstvu” (8,4 mil. eura novostvorene vrijednosti) u tradicionalnom rangiranju 500 najboljih poduzeća koje zajednički provode časopis Lider, FINA i Zavod za poslovna istraživanja.


Zaštita osobnih podataka