O nama

Vodovod – Hidrogeološki radovi

Wave icon

O NAMA

Naša tvrtka se bavi hidrogeološkim radovima u sklopu osječkog Vodovoda od 1946. godine. Shodno Zakonu o vodama dana 04. listopada 2012. izdvojena je u Društvo kćer koje je registrirano pri Trgovačkom sudu u Osijeku pod nazivom „Vodovod-Hidrogeološki radovi d.o.o.“.


 • Uprava Tvrtke Sastoji se od jednog člana – direktor Ivan Tolarić, mag.ing.geol. koji vodi poslove, zastupa i predstavlja Tvrtku, svoju dužnost obavlja profesionalno i u radnom je odnosu u Vodovod-Hidrogeološki radovi d.o.o.
 • Skupština Tvrtke Najviši organ trgovačkog društva Vodovod-Hidrogeološki radovi d.o.o. koja svoje odluke donosi redovnim i izvanrednim putem, a koju čini predstavnik osnivača Tvrtke.

DJELATNOST

 • Dugogodišnje iskustvo je usavršavano na raznim područjima hidrogeoloških istraživanja:
 • Izvedba zdenaca (bunara) za potrebe opskrbe pitkom vodom, navodnjavanja, snižavanja razine podzemne vode i sl.
 • Revitalizacija zdenaca (bunara)
 • Sanacija zdenaca
 • Testiranje zdenaca
 • Likvidacija zdenaca
 • Ugradnja podvodnih crpki u zdence
 • Snimanje zdenaca podvodnom kamerom
 • Izvedba piezometara (istražnih bušotina)
 • Monitoring kvalitete i nivoa podzemne vode
 • Uzorkovanje vode iz svih profila zdenaca i piezometara
 • Izvedba bušotina za sustave grijanja i hlađenja objekta (tzv. dizalica topline)
 • Izrada izvješća, programa, studija i projekata.

TEHNIČKA SPOSOBNOST

Reversna hidraulična samohodna bušača garnitura CONRAD COMAX 800, MK2. Reversna hidraulična samohodna bušače garnitura WIRTH – B1A. Direktna hidraulična samohodna bušača garnitura JANEZ – 600. Kompresor KAESER M-260, 20 m3/12 bara. Kompresor KAESER M-76, 10 m3/12 bara. Podvodna color kamera IBAK za snimanje zdenaca do dubine od 200 m. Agregati za proizvodnju električne energije: 1 x 500 kw KONTEJNER 1 x 100 kw TORPEDO – prikolica 1 x 68 kw TORPEDO – prikolica 1 x 36 kw TORPEDO – kontejner 1 x 24 kw TORPEDO – prikolica 5 x 34,5 kw – aparati za varenje.


Crpke klipne:

SELWOOD SELTORQUE TIP 150C 281 m3/h TRIPLEX PUMPA 120 l/min, 80 bara KLIPNA PUMPA 300 l/min, 80 bara

Potopne dubinske crpke:

Elektrokovina PC -12- 6, 45 kW, 120 l/sec Pleuger (više komada) QN 83 – 8, 42 kW, 80 l/sec Elektrokovina PC – 88 (2x), 24 kW, 25 l/sec Pleuger – 15 kW, 20 l/sec Pleuger – 11 kW, 12 l/sec Grundfos – 3 kW, 5 l/sec Pedrollo – 1 kW, 2 l/sec Grundfos – za uzorkovanje vode iz piezometara od 3″. -Kamioni, kamioni sa hidrauličnom rukom, kiperi i dizalice (8 t i 25 t).


Politika kvalitete

Procesi realizacije Tvrtke obuhvaćaju aktivnosti izvođenja i revitalizacije zdenaca, hidrogeoloških radova i monitoringa sustava za opskrbu vode.

Tvrtka se obvezuje osigurati uslugu propisane kvalitete, sukladnu iskazanim zahtjevima kupca i raspoloživim tehničkim mogućnostima.

Primjenom utvrđene tehnologije, uporabom prikladne opreme uz dosljednu primjenu zahtjeva važećih zakona i propisa, Tvrtka pristupa aktivnostima realizacije svoje usluge.

Zadovoljstvo, povjerenje i stalna podrška kupca, primarne su odrednice poslovanja.

Kako bi povećala zadovoljsto kupaca usluga, Tvrtka je svoje poslovanje uskladila sa zahtjevima norme HRN EN ISO 9001:2009.

Privrženost zacrtanom cilju, odanost ideji kvalitete i razvoj vlastite brige za kvalitetu, obveza je svakog uposlenog.

Uprava će svoju opredijeljenost dokazivati – periodičnim vrednovanjem Sustava upravljanja kvalitetom poslovanja, kontinuiranim iznalaženjem prikladnih mogućnosti za njegovo poboljšavanje i unapređenje njegove učinkovitosti.

 

Sustav upravljanja kvalitetom poslovanja

Sustavom upravljanja kvalitetom poslovanja sukladno zahtjevima norme ISO 9001, uspostavljen je i dokumentiran u opsegu koji omogućuje učinkovito upravljanje procesima Sustava u djelatnosti izvođenja i revitalizacije zdenaca, hidrogoloških radova i monitoringa sustava za opskrbu vode. Odražava se na način da reflektira razvoj Tvrtke i razvoj Sustava iskazan poboljšanjem njegove učinkovitosti i djelotvornosti.

U tu svrhu identificirani su potrebni procesi, utvrđen je njihov slijed i međusobna povezanost, utvrđene i dodijeljene odgovornosti, kriteriji za prepoznavanje, nadziranje i ocjenjivanje učinkovitosti njihove primjene. Utvrđeni su resursi potrebni za njihovu provedbu i nadzor, te postupci analiziranja njihovih značajki.

Predviđene su i propisane popravne radnje kojima se utječe na dostizanje planiranih rezultata, realizaciju ciljeva procesa i njihovo poboljšavanje.

———— REFERENT LISTA ————-

VODOVOD-HIDROGEOLOŠKI RADOVI d.o.o. OSIJEK ————- PREUZMI