Moj vodovod

Wave icon

“MOJ VODOVOD” je aplikacija koja korisnicima vodnih usluga, ovisno o kategoriji, omogućava primanje računa u elektroničkom obliku, uslugu samoočitanja brojila, praćenja stanje duga, plaćanje obveza direktno iz aplikacije, praćenje potrošnje i slanje upita.

Otvorite aplikaciju moj.vodovod.com u svom pregledniku ili upotrijebite verziju za Android ili iOS