Korisnička zona

Priključak na sustav javne odvodnje

Wave icon

POZIV O OBVEZI PRIKLJUČENJA NA SUSTAV JAVNE
ODVODNJE OPĆINE ČEPIN (FAZA II DO FAZA VI)

Temeljem članka 12. Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine Gradskog vijeća Grada Osijeka od 11. srpnja 2013. godine, obavještavamo sve vlasnike, odnosno druge zakonite posjednike građevina koje se nalaze na području Općine Čepin, a na kojem su izgrađene komunalne vodne građevine javne odvodnje u sklopu “Projekta Osijek” (faza II do faza VI) da su dužni priključiti svoju građevinu na komunalne vodne građevine sukladno Odluci o priključenju najkasnije u roku od 1 (jedne) godine od dana objave Obavijesti o mogućnosti priključenja na komunalne vodne građevine.

Zahtjev za priključenje na komunalne vodne građevine, odnosno sustav javne odvodnje vlasnik, odnosno drugi zakoniti posjednik građevine podnosi tvrtki Urednost Čepin d.o.o., sukladno Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine (obrazac Zahtjeva za priključenje na komunalne vodne građevine podnosi se na propisanom obrascu objavljenom na ovoj internetskoj stranici).

Uz zahtjev potrebno je priložiti:

1. Izvadak iz katastarskog plana
2. Vlasnički list
3. Dokaz da je podnositelj zakoniti posjednik ili ima pisanu suglasnost vlasnika

Ispunjen zahtjev s priloženom gore navedenom dokumentacijom može se poslati poštom (obavezno navesti kontakt telefon) ili predati u Pisarnicu VODOVOD–OSIJEK d.o.o.
Izvođenje kanalizacijskog priključka može se platiti u 6 obroka (bez kamata).
Sve informacije o postupku priključenja na sustav javne odvodnje možete zatražiti na telefon 031 / 330-607 i 031 / 330-608.

Napomena: Ako ste podnijeli zahtjev za izradu priključka molimo Vas ovu obavijest zanemarite.

U Osijeku, 17. 07. 2017. godine

VODOVOD – OSIJEK d.o.o.
PJ ODVODNJA