Kontakt

Vodovod – Montaža

Wave icon

Povezana društva

Trgovačko društvo VODOVOD-MONTAŽA d.o.o. za uvođenje instalacija i građevinske radove (u daljnjem tekstu : Tvrtka), sa sjedištem u Osijeku, Poljski put 1, ustrojeno je temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima.

U procesu restrukturiranja, osnivač Vodovod-Osijek d.o.o. aktom Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, od 5.studenog 2013.godine, osniva tvrtku Vodovod-Montaža d.o.o. za uvođenje instalacija i građevinske radove.

Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku (MBS:030139385; Tt-13/5166-2 od 13.studenog 2013.godine, Tvrtka je upisana u Registar Trgovačkog suda u Osijeku.

Temeljem odredbi Zakona o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN98/94) i Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007.od 15. studenog 2013.godine, definirana djelatnost je : uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju.

VODOVOD – MONTAŽA d.o.o. za uvođenje instalacija i građevinske radove

Uprava

sastoji se od jednog Član Uprave – direktor mr.sc. Ivan Jukić, dipl. oec. koji je imenovan odlukom osnivača od 15. prosinca 2018.godine.

Temeljem zahtjeva 5.podtočke 5.5.2 norme ISO 9001 i zahtjeva 4.4.1 norme ISO 14001, odlukom Skupštine imenovan je predstavnikom Uprave za kvalitetu i okoliš.

Direktor vodi poslove, usmjerava, nadzire, zastupa i predstavlja Tvrtku na najvišoj razini pojedinačno i samostalno, a svoju dužnost obavlja profesionalno.

Skupština

Najviši je organ trgovačkog društva koju čine predstavnici osnivača Vodovod-Osijek d.o.o. iz Osijeka, Poljski put 1.

Organizacijsko funkcionalni ustroj Tvrtke

U sastavu Tvrtke nalaze se pet (5) organizacijskih cjelina :

Operativa Odgovorna za realizaciju procesa izvedbe usluge

Predstavništvo u Zagrebu

Služba potpore

Sektor Prodaje i nabave

Sektor Financije i računovodstvo

Strateški ciljevi

  • osigurati konkurentnu prednost kvalitetom usluge i poštivanjem rokova
  • osigurati rast prihoda uz povećanje fizičkog obima posla
  • razvijati timski rad utemeljen na visokoj odgovornosti uposlenih
  • kontinuirano poboljšavati kompetencije izvršitelja
  • kvalitetu proizvoda/usluge temeljiti na kontinuiranom poboljšanju odnosa prema okolišu uz dosljednu primjenu važečih zakona i propisa zaštite okoliša.

Referent lista koju možete pronaći u nastavku najbolje pojašnjava činjenicu da je svojim poslovnim rezultatima osigurala tvrtki VODOVOD-OSIJEK d.o.o prvo mjestu liste “Instalacije i završni radovi u građevinarstvu” (8,4 mil. eura novostvorene vrijednosti) u tradicionalnom rangiranju 500 najboljih poduzeća koje zajednički provode časopis Lider, FINA i Zavod za poslovna istraživanja.