Kontakt

Vodovod – Hidrogeološki radovi

Wave icon

Povezana društva

O NAMA

Naša tvrtka se bavi hidrogeološkim radovima u sklopu osječkog Vodovoda od 1946. godine. Shodno Zakonu o vodama dana 04. listopada 2012. izdvojena je u Društvo kćer koje je registrirano pri Trgovačkom sudu u Osijeku pod nazivom „Vodovod-Hidrogeološki radovi d.o.o.“.

Matični broj: 2917238

Sjedište tvrtke: Poljski put 1, 31000 Osijek

OIB: 93073121103

Žiro račun: Zagrebačka banka d.d. Zagreb, broj: 23600001-102304368

Temeljni kapital: 2.863.800,00 kn

Uprava Tvrtke

Sastoji se od jednog člana – direktor Zvonimir Laušin, dipl.ing.geol. koji vodi poslove, zastupa i predstavlja Tvrtku, svoju dužnost obavlja profesionalno i u radnom je odnosu u Vodovod-Hidrogeološki radovi d.o.o.

Skupština Tvrtke

Najviši organ trgovačkog društva Vodovod-Hidrogeološki radovi d.o.o. koja svoje odluke donosi redovnim i izvanrednim putem, a koju čini predstavnik osnivača Tvrtke.

DJELATNOST

Dugogodišnje iskustvo je usavršavano na raznim područjima hidrogeoloških istraživanja:

 • Izvedba zdenaca (bunara) za potrebe opskrbe pitkom vodom, navodnjavanja, snižavanja razine podzemne vode i sl.
 • Revitalizacija zdenaca (bunara)
 • Sanacija zdenaca
 • Testiranje zdenaca
 • Likvidacija zdenaca
 • Ugradnja podvodnih crpki u zdence
 • Snimanje zdenaca podvodnom kamerom
 • Izvedba piezometara (istražnih bušotina)
 • Monitoring kvalitete i nivoa podzemne vode
 • Uzorkovanje vode iz svih profila zdenaca i piezometara
 • Izvedba bušotina za sustave grijanja i hlađenja objekta (tzv. dizalica topline)
 • Izrada izvješća, programa, studija i projekata.

TEHNIČKA SPOSOBNOST

Reversna hidraulična samohodna bušača garnitura CONRAD COMAX 800, MK2.

Reversna hidraulična samohodna bušače garnitura WIRTH – B1A.

Direktna hidraulična samohodna bušača garnitura JANEZ – 600.

Kompresor KAESER M-260, 20 m3/12 bara.

Kompresor KAESER M-76, 10 m3/12 bara.

Podvodna color kamera IBAK za snimanje zdenaca do dubine od 200 m.

Agregati za proizvodnju električne energije:

1 x 500 kw KONTEJNER

1 x 100 kw TORPEDO – prikolica

1 x 68 kw TORPEDO – prikolica

1 x 36 kw TORPEDO – kontejner

1 x 24 kw TORPEDO – prikolica

5 x 34,5 kw – aparati za varenje

Crpke klipne:

SELWOOD SELTORQUE TIP 150C 281 m3/h

TRIPLEX PUMPA 120 l/min, 80 bara

KLIPNA PUMPA 300 l/min, 80 bara

Potopne dubinske crpke:

Elektrokovina PC -12- 6, 45 kW, 120 l/sec

Pleuger (više komada) QN 83 – 8, 42 kW, 80 l/sec

Elektrokovina PC – 88 (2x), 24 kW, 25 l/sec

Pleuger – 15 kW, 20 l/sec

Pleuger – 11 kW, 12 l/sec

Grundfos – 3 kW, 5 l/sec

Pedrollo – 1 kW, 2 l/sec

Grundfos – za uzorkovanje vode iz piezometara od 3″

Kamioni, kamioni sa hidrauličnom rukom, kiperi i dizalice (8 t i 25 t).

Politika kvalitete

Procesi realizacije Tvrtke obuhvaćaju aktivnosti izvođenja i revitalizacije zdenaca, hidrogeoloških radova i monitoringa sustava za opskrbu vode.

Tvrtka se obvezuje osigurati uslugu propisane kvalitete, sukladnu iskazanim zahtjevima kupca i raspoloživim tehničkim mogućnostima.

Primjenom utvrđene tehnologije, uporabom prikladne opreme uz dosljednu primjenu zahtjeva važećih zakona i propisa, Tvrtka pristupa aktivnostima realizacije svoje usluge.

Zadovoljstvo, povjerenje i stalna podrška kupca, primarne su odrednice poslovanja.

Kako bi povećala zadovoljsto kupaca usluga, Tvrtka je svoje poslovanje uskladila sa zahtjevima norme HRN EN ISO 9001:2009.

Privrženost zacrtanom cilju, odanost ideji kvalitete i razvoj vlastite brige za kvalitetu, obveza je svakog uposlenog.

Uprava će svoju opredijeljenost dokazivati – periodičnim vrednovanjem Sustava upravljanja kvalitetom poslovanja, kontinuiranim iznalaženjem prikladnih mogućnosti za njegovo poboljšavanje i unapređenje njegove učinkovitosti.

Sustav upravljanja kvalitetom poslovanja
Sustavom upravljanja kvalitetom poslovanja sukladno zahtjevima norme ISO 9001, uspostavljen je i dokumentiran u opsegu koji omogućuje učinkovito upravljanje procesima Sustava u djelatnosti izvođenja i revitalizacije zdenaca, hidrogoloških radova i monitoringa sustava za opskrbu vode. Odražava se na način da reflektira razvoj Tvrtke i razvoj Sustava iskazan poboljšanjem njegove učinkovitosti i djelotvornosti.

U tu svrhu identificirani su potrebni procesi, utvrđen je njihov slijed i međusobna povezanost, utvrđene i dodijeljene odgovornosti, kriteriji za prepoznavanje, nadziranje i ocjenjivanje učinkovitosti njihove primjene. Utvrđeni su resursi potrebni za njihovu provedbu i nadzor, te postupci analiziranja njihovih značajki.

Predviđene su i propisane popravne radnje kojima se utječe na dostizanje planiranih rezultata, realizaciju ciljeva procesa i njihovo poboljšavanje.