Kontakt

Često postavljena pitanja

Wave icon

Gdje mogu dobiti informacije o obračunu i naplati vodnih usluga?


OBRAČUN I NAPLATA VODNIH USLUGA:
Rad s korisnicima
Tel: +385 (0)31 330 755 i +385 (0)31 330 756
e-mail : korisnik@vodovod.com
Blagajna
Tel: +385 (0)31 330 753,
Radno vrijeme:
Radnim danima od 7.00 do 14.45 sati,
Za pitanja vezano uz račune i obračun u suvlasničkim zajednicama
Tel: +385 (0)31 330 368,
e-mail : suvlasnici@vodovod.com,
Prigovori na ispostavljene račune podnose se pisanim putem u roku od 30 dana od dana dospijeća plaćanja računa na adresu:
VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Osijek, Poljski put 1,
elektroničkom poštom na korisnik@vodovod.com ili osobno u Pisarnici društva.
Odgovor na prigovor dobit ćete u zakonskom roku.
Uloženi prigovor ne odlaže plaćanje računa.


Što je potrebno za prijenos računa za vodne usluge na novog korisnika? 


Za izmjenu matičnih podataka potrebno je poslati dokument koji dokazuje osnovu za izmjenu( odnosi se na sve izmjene matičnih podataka).
U slučaju smrti vlasnika, treba dostaviti ( osobno, elektroničkom poštom, telefaksom ili poštom ) presliku Rješenja s ostavinske rasprave ili izvod iz zemljišnih knjiga s podatcima novog vlasnika/nasljednika.
Uz priloženi dokument, potrebno je ispuniti strukturirani obrazac Zahtjev za prijavu/izmjenu korisničkih podataka, koji možete pronaći na našim web stranicama, na zahtjev, elektroničkom poštom ili osobno u Službi obračuna i naplate vodnih usluga – Rad s korisnicima
ZAHTJEV ZA PRIJAVU IZMJENU PODATAKA KORISNIKA VODNIH USLUGA


Gdje mogu javiti stanje vodomjera, kad me Vaš radnik na očitavanju ne zatekne doma?


Stanja vodomjera možete javiti telefonski na brojeve telefona 031/330-755; 330-756 i 330-757 elektroničkom poštom na adresu ocitanje@vodovod.com , telefaksom na broj 031/330-369, ili osobno u Službi obračuna i naplate vodnih usluga – Rad s korisnicima.

Tko je ovlašten za dostavljanje izmjena broja članova kućanstva u više-stambenim zgradama gdje je jedan vodomjer?


Prema Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga Članak 38. Stavak (4), Korisnicima vodne usluge javne vodoopskrbe-suvlasnicima čiju potrošnju mjeri samo jedan glavni vodomjer, količina vodne usluge javne vodoopskrbe obračunava se mjesečno na način da se količina vodne usluge očitane na glavnom vodomjeru podjeli na ukupan broj osoba u zgradi, te da se temeljem pisanih podataka ovlaštenog predstavnika suvlasnika zgrade ili druge zadužene osobe o broju osoba koje stanuju u pojedinom stanu i svakoj promjeni koja nastaje tijekom mjeseca, svakom Korisniku-suvlasniku obračuna pripadajući dio količine vodne usluge po broju osoba koje stanuju u njegovom stambenom prostoru.