Natječaji i oglasi

JAVNI NATJEČAJ za prodaju vozila

Na temelju Odluke Uprave VODOVOD-OSIJEK d.o.o. od 5. listopada 2023. godine, Povjerenstvo za provođenje prodaje vozila raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU VOZILA

I. PREDMET NATJEČAJA

1. Vrsta vozila: teretno vozilo, marka, tip i model vozila: MAN 19.322 CISTERNA broj šasije: WMAFO1B491M158080, godina proizvodnje: 1992., datum prve registracije: 03.12.1997., boja: VIŠEBOJAN, prijeđeno km: 3.182, odjavljen, inventurni broj 13723.

– početna cijena s PDV-om: 6.808,59 EUR / 51.299,32 KN

2. Vrsta vozila: teretno vozilo, marka, tip i model vozila: MERCEDES 1625 CISTERNA broj šasije: 61703414948051, godina proizvodnje: 1982., datum prve registracije: 22.09.1995., boja: BIJELA, prijeđeno km: 413.657, odjavljen, inventurni broj 12997.

– početna cijena s PDV-om: 6.098,75 EUR / 45.951, 03 KN

3. Vrsta vozila: teretno vozilo, marka, tip i model vozila: MERCEDES SPRINTER 311 CDI broj šasije: WDB9066331S121738, godina proizvodnje: 2006., datum prve registracije: 29.10.2007., boja: BIJELA, prijeđeno km: 290.124, odjavljen, inventurni broj 14260.

– početna cijena s PDV-om: 980,57 EUR / 7.388,11 KN

4. Vrsta vozila: teretno vozilo, marka, tip i model vozila: MERCEDES SPRINTER 208 CDI broj šasije: VDB9026221R884408, godina proizvodnje: 2005., datum prve registracije: 07.05.2008., boja: BIJELA, prijeđeno km: NEPOZNATO, odjavljen, inventurni broj 14676.

– početna cijena s PDV-om: 1.680,00 EUR / 12.657,96 KN

  FISKNI TEČAJ KONVERZIJE 1 EUR za 7,53450 kuna

 II. OPĆI UVJETI

Vozila koja su predmet natječaja prodaju se u stanju u kakvom se nalaze prema sistemu “viđeno- kupljeno” (bez uvažavanja naknadnih reklamacija).

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju svi zainteresirani ponuditelji (fizičke i pravne osobe).

Za svako vozilo koje je predmet natječaja obvezno se dostavlja posebna ponuda (zajedničke ponude neće se razmatrati).

Nakon što dobije obavijest o prihvaćanju svoje ponude, kupac je obvezan u roku od osam dana (8) dana sklopiti ugovor o kupoprodaji vozila i odmah uplatiti ugovorenu cijenu. Ako to ne učini, smatrat će se da je odustao od kupoprodaje vozila. Kupac je dužan u roku od tri dana (3)  nakon uplate odvesti vozilo s lokacije prodavatelja.

Sve troškove u svezi s prijenosom vlasništva i plaćanja poreza snosi kupac.

Vozila koja su predmet ovog natječaja mogu se pregledati dana 16. listopada 2023. uz prethodnu najavu na broj mobitela 099/210-6808 (g. Zlatko Miličević) u vremenu od 11,00 do 14,00 sati.

III. SADRŽAJ PONUDE

 Ponuda mora sadržavati:

– opis motornog/osobnog vozila s rednim brojem iz predmeta natječaja,

– ime i prezime, odnosno naziv i sjedište, OIB, adresu ponuditelja i e-mail adresu

– iznos cijene koju nudi (koji ne smije biti niži od početne cijene vozila)

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja, uz ispunjenje svih uvjeta natječaja, sadrži i najviši ponuđeni iznos kupoprodajne cijene s PDV-om u odnosu na utvrđenu početnu cijenu predmetnog vozila.

U slučaju da više ponuditelja ponudi istu cijenu, prednost ima onaj ponuditelj koji je prije predao ponudu. Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od kupnje vozila, prodavatelj može izabrati sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja.

VODOVOD-OSIJEK d.o.o. zadržava pravo prihvatiti ili odbiti svaku ponudu, poništiti natječaj i odbaciti sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, bez snošenja odgovornosti prema ponuditeljima i bez obveze obrazlaganja odluke.

IV. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Osijek, Poljski put 1, za Povjerenstvo za provođenje prodaje vozila s naznakom »Ponuda za natječaj za prodaju vozila  – ne otvaraj«.

Ponude se primaju do 19. listopada 2023. u 12,00 sati. Ponude dostavljene iza navedenog roka, neće se razmatrati. Otvaranje ponuda će izvršiti nadležno Povjerenstvo u 13,00 sati istog dana.

VODOVOD-OSIJEK d.o.o.

Povjerenstvo za provođenje prodaje vozila

Predsjednik

Zlatko Miličević