Najava radova

Obavijest preusmjeravanja otpadnih voda na sporedni ispust u rijeku Dravu

Kako su u tijeku radovi na izgradnji UPOV-a ( uređaj za pročišćavanje otpadnih voda ) na lokaciji Nemetin, izvođač radova dana 07.09.2022.g. započet će sa izvođenjem projektiranih građevina na južnom kolektoru profila 380/420cm.

Za potrebe izvođenja predmetnih radova potrebno je osigurati uvjete sa što nižim nivoom otpadnih voda u kolektoru, a u svrhu brzine izvođenja radova i rokova završetka istih. Slijedom navedenog, ovim putem Vas obavještavamo da će Vodovod – Osijek d.o.o., PJ Odvodnja dana 06.09.2022.g. spustiti zapornicu u zapornoj građevini koja se nalazi na lokaciji vojarna Vrbik, te će na taj način onemogućiti otjecanje otpadnih voda putem sjevernog kolektora prema UPOV Nemetin.

Preusmjeravanje otpadnih voda izvršit će se podizanjem sporedne zapornice i ispuštanjem otpadnih voda u rijeku Dravu na sporedni ispust lociran kod križanja ulice Zeleno polje i Dravska obala. Opisano preusmjeravanje otpadnih voda koje se izvodi za potrebe izgradnje građevina na UPOV Nemetin trajati će 45 dana ( do 05.10.2022.g. ) sukladno dostavljenom dinamičkom planu od strane izvođača radova, a nakon čega će se zapornice vratiti u prvobitno stanje.

Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju. +385 031 330 100

Slijedom navedenog, molimo cijenjene korisnike za razumjevanje,

Vaš Vodovod Osijek d.o.o.