Novosti

POTPISIVANJE UGOVORA O USLUGAMA NADZORA NAD NASTAVKOM I DOVRŠETKOM RADOVA NA IZGRADNJI POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA OSIJEKA

dana 10. ožujka 2022. godine, u prostorijama Društva VODOVOD-OSIJEK d.o.o. potpisan je „UGOVOR O USLUGAMA NADZORA NAD NASTAVKOM I DOVRŠETKOM RADOVA NA IZGRADNJI POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA OSIJEKA.”

Ugovor su potpisali predstavnici Uprava trgovačkih društava   VODOVOD-OSIJEK d.o.o. i Zajednice izvođača koju čine tvrtke HIDROING d.o.o., AD CON d.o.o., SAFEGE d.o.o., EPTISA ADRIA d.o.o.,

Vrijednost Ugovora o uslugama nadzora  iznosi 8.337.000,00 kn (slovima: osammilijunatristotinetridesetsedamtisuća) kn bez PDV-a. Sredstva za financiranje osiguravaju se temeljem Sporazuma zaključenog između Europske unije i Republike Hrvatske u sklopu kojega Europska unija osigurava 73% ukupnog iznosa.

Pročišćavanje otpadnih voda grada Osijeka provodit će se na predmetnom postrojenju kapaciteta 170.000 ES trećeg / III / stupnja pročišćavanja,  koje uključuje mehaničko i biološko pročišćavanje otpadnih voda. U njemu će se pročišćavati otpadne vode grada Osijeka, Čepina, Antunovca, Bijelog Brda, Bilja i Darde. Po završetku  izgradnje, postrojenje će biti jedno od najsuvremenijih  u ovom dijelu Europe,  a njegovim dovršetkom  bit će ispunjen zahtjev europske Direktive o pročišćavanju otpadnih voda.

VODOVOD-OSIJEK d.o.o. je kao korisnik EU fondova iskazao spremnost i sposobnost apsorpcije financijskih sredstava koja su nam na raspolaganju. Potpisivanje današnjeg Ugovora, najbolja je potvrda usmjerenosti Društva ka izgradnji suvremenog i efikasnog sustava vodoopskrbe i odvodnje, sustava koji će ispunjavati visoke standarde Europske unije i biti u funkciji korisnika naših usluga i zajednice u kojoj djelujemo.