Natječaji i oglasi

JAVNI NATJEČAJ za prodaju vozila

Na temelju Odluke Uprave VODOVOD-OSIJEK d.o.o. od 26. siječnja 2022. godine, Povjerenstvo za provođenje prodaje vozila raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju vozila

I. PREDMET NATJEČAJA

VOZILA

Vrsta vozila: osobno vozilo, marka, tip i model vozila: VOLKSWAGEN PASSAT 3.6  Highline, broj šasije: WVWZZZ3CZCPO25035, godina proizvodnje: 2011.g., datum prve registracije: 07.10.2011. g., boja: crna-s efektom, registriran do 17.11.2022.g., u voznom stanju
– početna cijena 50.000,00 kn

Vrsta vozila: osobno vozilo, marka, tip i model vozila: VOLKSWAGEN PHEATON 3.0 TDI, broj šasije: WVWZZZ3DZC8000548, godina proizvodnje: 2011.g., datum prve registracije: 26.02.2015. g., boja: crna-s efektom, registriran do 26.02.2022.g., u voznom stanju
– početna cijena 87.000,00 kn

II. OPĆI UVJETI

Vozila koja su predmet natječaja prodaju se u stanju u kakvom se nalaze prema sistemu “viđeno-kupljeno” (bez uvažavanja naknadnih reklamacija).

Za svako vozilo koje je predmet natječaja obvezno se dostavlja posebna ponuda (zajedničke ponude neće se razmatrati). Natjecati se mogu sve fizičke i pravne osobe koje imaju sjedište, odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Nakon što dobije obavijest o prihvaćanju svoje ponude, kupac je obvezan u roku od tri dana sklopiti ugovor o kupoprodaji vozila te u roku od naredna tri dana uplatiti ugovorenu cijenu. Ako to ne učini, smatrat će se da je odustao od kupoprodaje vozila. Kupac je dužan u roku od tri dana nakon uplate odvesti vozilo s lokacije prodavatelja. Sve troškove u svezi s prijenosom vlasništva i plaćanja poreza snosi kupac. Vozila koja su predmet ovog natječaja mogu se pregledati dana 27. i 28.01.2022. g. uz prethodnu najavu na broj mobitela 099/210-6808 (g. Zlatko Miličević) u vremenu od 8:00 do 10:00 sati.

III. SADRŽAJ PONUDE

 Ponuda mora sadržavati:

– opis motornog/osobnog vozila s rednim brojem iz predmeta natječaja,
– ime i prezime, odnosno naziv i sjedište, OIB i adresu ponuditelja,
– iznos cijene koju nudi
Najpovoljnija ponuda je ona s najvišom cijenom.

U slučaju da više ponuditelja ponudi istu cijenu, prednost ima onaj ponuditelj koji je prije predao ponudu.
VODOVOD-OSIJEK d.o.o. zadržava pravo prihvatiti ili odbiti svaku ponudu, poništiti natječaj i odbaciti sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, bez snošenja odgovornosti prema ponuditeljima i bez obveze obrazlaganja odluke. Obavijest o odabranom ponuditelju, biti će objavljena na web. stranici VODOVOD-OSIJEK d.o.o.

IV. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Osijek, Poljski put 1, za Povjerenstvo za provođenje prodaje vozila s naznakom »Ponuda za natječaj za prodaju vozila  – ne otvaraj«.

Ponude se primaju do 28.01.2022.g. u 12:00 sati, a otvaranje ponuda će izvršiti nadležno Povjerenstvo u 13:00 sati istog dana.

VODOVOD-OSIJEK d.o.o.
Povjerenstvo za provođenje prodaje vozila
Predsjednik
Zlatko Miličević