Projekti EU

Potpisivanje Ugovora o dovršetku radova na izgradnji POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA OSIJEKA (16.srpnja 2021)

Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda

Tvrtka Vodovod Osijek d.o.o. i zajednica ponuditelja koju predvodi ING-GRAD, danas (16. srpnja 2021. godine) zaključili su ugovor o nastavku i dovršetku radova na izgradnji Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda. Riječ je o jednom od šest komponenti EU projekta “Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture Grada Osijeka“, kraće nazvanog Projekt Osijek, čija je svrha poboljšanje učinkovitosti, pouzdanosti i kvalitete vodoopskrbe i načina odvodnje na području aglomeracije Osijek s ukupno 135.000 stanovnika, što uključuje grad Osijek i okolna naselja, a sve sukladno nacionalnim i EU direktivama. Vrijednost radova iznosi 228.650.000,00 kn., a rok završetka je 2,5 godine od uvođenja izvođača u posao.

Izgradnja Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) neophodna je za smanjenje ispuštanja nepročišćenih otpadnih voda u osjetljiva područja dunavskog sliva. U kontekstu PPOV-u potrebno je naglasiti da je riječ o izuzetno zahtjevnoj investiciji, kako u građevinskom, tako i u tehnološkom smislu.

PPOV se nalazi u Nemetinu, smješten u poplavnom području rijeke Drave, pa ga je potrebno zaštititi izgradnjom obaloutvrde dužine 405 m, a na prostoru za izgradnju potrebno je izvršiti nasipavanje terena.

Konvencionalnom tehnologijom pročišćavanja (koja uključuje mehaničko i biološko pročišćavanje te taloženje prije ispusta pročišćene vode u recipijent (rijeku Dravu) postizalo bi se 3. stupanj pročišćavanja, čime bi se ispunili zahtjevi Direktive Europske komisije o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda.

Kapacitet PPOV-a iznosi 170 000 ES (ekvivalent stanovnika), a njegovom realizacijom izgradit će se čak 28 zasebnih građevinskih objekata na ukupnoj površini zahvata od 165.000 m2. U njemu će se pročišćavati otpadne vode grada Osijeka, Čepina, Antunovca, Bijelog Brda, Bilja i Darde.

Izgradnja najvećeg i najsloženijeg postrojenja za pročišćavanje u ovom dijelu Hrvatske započela je 2014., no ugovor s izvođačem radova zbog izvođačevog je neispunjavanja ugovornih obveza i insolventnosti raskinut krajem 2018.

Novonastala situacija zahtijevala je složenu analizu stvarno izvedenih radova i pripremu natječajne dokumentacije u potpuno izmijenjenim tržišnim uvjetima, a sve u cilju nastavka i dovršetka radova na izgradnji PPOV-a.

Raspisivanje novog natječaja za nastavak i dovršetak radova na PPOV-u i donošenje Odluke o odabiru bio je složen i mukotrpan posao koji je društvo VODOVOD-OSIJEK d.o.o. uspješno privelo kraju zahvaljujući maksimalnoj uključenosti i kooperativnosti Grada Osijeka, Hrvatskih voda i resornih ministarstava.

Poštujući pravila i direktive Europske unije, koristeći dokazanu stručnost i znanje naših djelatnika, kao i odgovornih čelnika lokalne zajednice i državnih institucija ostvarili smo preduvjete za nastavak i realizaciju izgradnje Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda. Na taj smo način ispunili osnovne ciljeve našeg sustava na aglomeracijskom prostoru – isporuku dovoljnih količina zdravstveno ispravne pitke vode uz smanjenje negativnog utjecaja otpadnih voda na okoliš te ispunjenje preuzetih obveza kao zemlja članica EU.