Natječaji i oglasi

JAVNI NATJEČAJ za prodaju bunarskih kućica i mosne dizalice

Na temelju Odluke Uprave VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Povjerenstvo za provođenje prodaje bunarskih kućica i mosne dizalice raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za prodaju bunarskih kućica i mosne dizalice

I. PREDMET NATJEČAJA

  1. Vrsta: bunarska kućica, tvornički broj: Z02, godina izrade: 2005.g., dimenzije: 300x215x210cm, izvedba: čelična konstrukcija

– početna cijena 1.500,00 kn

  1. Vrsta: bunarska kućica, tvornički broj: Z17, godina izrade: 2005.g., dimenzije: 400x215x210cm, izvedba: čelična konstrukcija

– početna cijena 1.875,00 kn

  1. Vrsta: bunarska kućica, tvornički broj: Z09, godina izrade: 2005.g., dimenzije: 400x215x210cm, izvedba: čelična konstrukcija

– početna cijena 1.875,00 kn

  1. Vrsta: bunarska kućica, tvornički broj: Z16, godina izrade: 2005.g., dimenzije: 300x215x210cm, izvedba: čelična konstrukcija

– početna cijena 1.500,00 kn

  1. Vrsta: bunarska kućica, tvornički broj: Z15, godina izrade: 2005.g., dimenzije: 300x215x210cm, izvedba: čelična konstrukcija

– početna cijena 1.500,00 kn

  1. Vrsta: mosne dizalice sa mačkom – jednogredne, proizvođač: GRADIZ BALCANAR, tip: T10416, tvornički broj: 821222, Vrsta pogona: elektromotorni, godina proizvodnje: 1982.g., max.nosivost: glavne kuke – 2,0 t, raspon mosta: 6,0 m, dulj.bočnih vodilica: 8,0 m, Visina dizanja: 6,0 m

– početna cijena 18.750,00 kn

* u početnu cijenu uključen je PDV

II. OPĆI UVJETI

Predmeti natječaja prodaju se u stanju u kakvom se nalaze prema sistemu “viđeno-kupljeno” (bez uvažavanja naknadnih reklamacija), te se prodaju na licu mjesta.

Za svaki predmet natječaja obvezno se dostavlja posebna ponuda (zajedničke ponude neće se razmatrati).

Natjecati se mogu sve fizičke i pravne osobe koje imaju sjedište, odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Nakon što dobije obavijest o prihvaćanju ponude, kupac je obvezan u roku od tri dana uplatiti ugovorenu cijenu. Ako to ne učini, smatrat će se da je odustao od kupoprodaje. Kupac je dužan u roku od tri dana nakon uplate odvesti kupljeni predmet s lokacije prodavatelja.

Predmeti natječaja mogu se pregledati dana 11. i 12. ožujka 2021.godine uz prethodnu najavu na broj mobitela  099/31 01 269 (g. Dubravko Pichler) u vremenu od 12,00 do 14,00 sati.

III. SADRŽAJ PONUDE

 Ponuda mora sadržavati:

  • redni broj predmeta natječaja za koji se daje ponuda,
  • ime i prezime, odnosno naziv i sjedište, OIB i adresu ponuditelja,
  • iznos cijene koju nudi sa uključenim PDV-om.

Najpovoljnija ponuda je ona s najvišom cijenom.

U slučaju da više ponuditelja ponudi istu cijenu, prednost ima onaj ponuditelj koji je prije predao ponudu.

VODOVOD-OSIJEK d.o.o. zadržava pravo prihvatiti ili odbiti svaku ponudu, poništiti natječaj i odbaciti sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, bez snošenja odgovornosti prema ponuditeljima i bez obveze obrazlaganja odluke.

Svi će ponuditelji o ishodu natječaja biti izviješteni pisano u što kraćem roku.

IV. DOSTAVA PONUDE

Rok za podnošenje ponude je 8 dana od objave natječaja.

Ponude se dostavljaju preporučeno poštom u dostavnoj omotnici na adresu VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Osijek, Poljski put 1, Povjerenstvo za provođenje prodaje bunarskih kućica i mosne dizalice s naznakom »Ponuda za natječaj  – ne otvaraj«.

 

                                                VODOVOD-OSIJEK d.o.o.

                             Povjerenstvo za provođenje prodaje

                               Predsjednik

Dubravko Pichler