Novosti

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE: Plaćanje računa bez naknade

Poštovani korisnici,

U cilju zaštite vas i vaših interesa VODOVOD-OSIJEK d..o.o. omogućio je tri opcije plaćanjračuna bez naknade. Aplikacija «Moj Vodovod»omogućuje plaćanje računa bez naknade i bez napuštanja vlastitog doma. Mobilnu aplikaciju preuzmite na APP store i Google play-u, a desktop aplikaciju na internet stranici www.vodovod.com.

Račune za vodnu usugu moguće je, bez naknade, platiti i na blagajni tvrtke VODOVOD-OSIJEK d.o.o., koja će početi s radom 04. svibnja na adresi Poljski put 1, u vremenu od 7:00 -14:30 , kao i u poslovnicama FINEpočev od 04.svibnja.

Brinemo o vama, vaš VODOVOD-OSIJEK !

S poštovanjem,

Član uprave direktor

mr.sc. Ivan Jukić, dipl.oec.