Novosti

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE – OBRAČUN POTROŠNJE VODNIH USLUGA ZA VLASNIKE I KORISNIKE POSLOVNIH PROSTORA

Poštovani korisnici vodnih usluga,

VODOVOD-OSIJEK d.o.o. poziva vlasnike i korisnike poslovnih prostora kojima se obračun potrošnje vodnih usluga vrši temeljem dogovorene potrošnje unutar suvlasničke zajednice, a zatvoreni su odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, da se radi korekcije načina obračuna jave ovlaštenim predstavnicima suvlasnika. Bez pisane prijave ovlaštenog predstavnika suvlasnika isporučitelj nema pravnu osnovu za promjenu načina obračuna.

S poštovanjem,

Uprava VODOVOD-OSIJEK d.o.o.