Novosti

JAVNI NATJEČAJ za prodaju vozila

Na temelju Odluke Uprave VODOVOD-OSIJEK d.o.o. od 25. studenog 2019. godine, Povjerenstvo za provođenje prodaje vozila raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju vozila

I. PREDMET NATJEČAJA
VOZILA

1. Vrsta vozila: teretno vozilo, marka, tip i model vozila: VOLKSWAGEN LT 35 2.5. TDI, broj šasije: WV1ZZZ2DZ1H029147, godina proizvodnje: 2001. g., datum prve registracije: 17.07.2001. g., boja: bijela, inventurni broj 10823 – odjavljeno vozilo, u voznom stanju
– početna cijena 6.265,96 kn

2. Vrsta vozila: osobno vozilo, marka, tip i model vozila: MAZDA 6, broj šasije: JMZGG14R201204950, godina proizvodnje: 2003. g., datum prve registracije: 27.01.2004. g., boja: srebrna-s efektom, inventurni broj 12008 – registriran do 26.01.2020. g., u voznom stanju
– početna cijena 6.484,94 kn

3. Vrsta vozila: osobno vozilo, marka, tip i model vozila: VOLKSWAGEN POLO 1.4. VARIANT, broj šasije: WVWZZZ6KZ1R557475, godina proizvodnje: 2001. g., datum prve registracije: 11.02.2002. g., boja: srebrna-s efektom, inventurni broj 11112 – registriran do 11.02.2020. g., u voznom stanju
– početna cijena 3.946,25 kn

4. Vrsta vozila: osobno vozilo, marka, tip i model vozila: ŠKODA FABIA 1.9. SDI CLASSIC, broj šasije: TMBJF16Y444050923, godina proizvodnje: 2004. g., datum prve registracije: 20.04.2004. g., boja: plava-s efektom, inventurni broj 12239 – registriran do 20.04.2020. g., u voznom stanju
– početna cijena 4.371,51 kn

5. Vrsta vozila: teretno vozilo, marka, tip i model vozila: VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.4 D, broj šasije: WV1ZZZ70ZTH061538, godina proizvodnje: 1995. g., datum prve registracije: 28.03.1996. g., boja: bijela, inventurni broj 16010 – odjavljeno vozilo, u voznom stanju
– početna cijena 3.951,37 kn

* u početnu cijenu uključen je PDV

II. OPĆI UVJETI

Vozila koja su predmet natječaja prodaju se u stanju u kakvom se nalaze prema sistemu “viđeno-kupljeno” (bez uvažavanja naknadnih reklamacija).

Za svako vozilo koje je predmet natječaja obvezno se dostavlja posebna ponuda (zajedničke ponude neće se razmatrati).
Natjecati se mogu sve fizičke i pravne osobe koje imaju sjedište, odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Nakon što dobije obavijest o prihvaćanju svoje ponude, kupac je obvezan u roku od tri dana sklopiti ugovor o kupoprodaji vozila te u roku od naredna tri dana uplatiti ugovorenu cijenu. Ako to ne učini, smatrat će se da je odustao od kupoprodaje vozila. Kupac je dužan u roku od tri dana nakon uplate odvesti vozilo s lokacije prodavatelja.
Sve troškove u svezi s prijenosom vlasništva i plaćanja poreza snosi kupac.
Vozila koja su predmet ovog natječaja mogu se pregledati dana 28. i 29. studenog 2019. godine uz prethodnu najavu na broj mobitela 099/210-6808 (g. Zlatko Miličević) u vremenu od 12 do 14 sati.

III. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:
– opis motornog/osobnog vozila s rednim brojem iz predmeta natječaja,
– ime i prezime, odnosno naziv i sjedište, OIB i adresu ponuditelja,
– iznos cijene koju nudi sa uključenim PDV-om.

Najpovoljnija ponuda je ona s najvišom cijenom.
U slučaju da se više ponuditelja ponudi istu cijenu, prednost ima onaj ponuditelj koji je prije predao ponudu.
VODOVOD-OSIJEK d.o.o. zadržava pravo prihvatiti ili odbiti svaku ponudu, poništiti natječaj i odbaciti sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, bez snošenja odgovornosti prema ponuditeljima i bez obveze obrazlaganja odluke.
Svi će ponuditelji o ishodu natječaja biti izviješteni pisano u što kraćem roku.

IV. DOSTAVA PONUDE

Rok za podnošenje ponude je 8 dana od objave natječaja.
Ponude se dostavljaju preporučeno poštom u dostavnoj omotnici na adresu VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Osijek, Poljski put 1, Povjerenstvo za provođenje prodaje vozila s naznakom »Ponuda za natječaj za prodaju vozila – ne otvaraj«.

VODOVOD-OSIJEK d.o.o.
Povjerenstvo za provođenje prodaje vozila
Predsjednik
Zlatko Miličević