Novosti

JAVNI NATJEČAJ za prodaju vozila

Na temelju Odluke Uprave VODOVOD-OSIJEK d.o.o. od 03. lipnja 2019. godine, Povjerenstvo za provođenje prodaje vozila raspisuje

JAVNI NATJEČAJ  za prodaju vozila

 1. PREDMET NATJEČAJA

VOZILA

 1. Vrsta vozila: teretno vozilo, marka, tip i model vozila: FORD EAS, broj šasije: WF0LXXGBVLMJ29323, godina proizvodnje: 1991. g., datum prve registracije: 16.11.1994. g., boja: crvena, inventurni broj 7511 – odjavljeno vozilo, nije u voznom stanju
 • početna cijena 1.698,13 kn
 1. Vrsta vozila: osobno vozilo, marka, tip i model vozila: AUDI A-6 2.8 MULTITRONIC, broj šasije: WAUZZZ4BZYN084337, godina proizvodnje: 2000. g., datum prve registracije: 14.11.2000. g., boja: srebrna, inventurni broj 10417 – odjavljeno vozilo, nije u voznom stanju
 • početna cijena 6.830,65 kn
 1. Vrsta vozila: teretno vozilo, marka, tip i model vozila: KIA PREGIO 2,5 TCI RS, broj šasije: KNETB28224K143697, godina proizvodnje: 2004. g., datum prve registracije: 07.03.2005. g., boja: bijela, inventurni broj 12876 – odjavljeno vozilo, nije u voznom stanju
 • početna cijena 1.905,96 kn
 1. Vrsta vozila: teretno vozilo, marka, tip i model vozila: MERCEDES MB 100, broj šasije: VSA63134313187052, godina proizvodnje: 1995. g., datum prve registracije: 01.10.1997. g., boja: bijela, inventurni broj 9144 – odjavljeno vozilo, nije u voznom stanju
 • početna cijena 1.968,92 kn
 1. Vrsta vozila: teretno vozilo, marka, tip i model vozila: MERCEDES MB 100, broj šasije: VSA63133213124092, godina proizvodnje: 1992. g., datum prve registracije: 02.09.1994. g., boja: plava, inventurni broj 7446 – odjavljeno vozilo, nije u voznom stanju
 • početna cijena 1.968,92 kn
 1. Vrsta vozila: teretno vozilo, marka, tip i model vozila: MERCEDES 410, broj šasije: WDB6114181P227906, godina proizvodnje: 1992. g., datum prve registracije: 17.06.1996. g., boja: žuta, inventurni broj 8438 – odjavljeno vozilo, nije u voznom stanju
 • početna cijena 2.588,94 kn
 1. Vrsta vozila: osobno vozilo, marka, tip i model vozila: ŠKODA FELICIA LX, broj šasije: TMBEEA613T5166111, godina proizvodnje: 1995. g., datum prve registracije: 13.12.1995. g., boja: plava, inventurni broj 8302 – odjavljeno vozilo, nije u voznom stanju
 • početna cijena 860,85 kn
 1. Vrsta vozila: osobno vozilo, marka, tip i model vozila: ŠKODA FELICIA LX, broj šasije: TMBEEA613T0283558, godina proizvodnje: 1996. g., datum prve registracije: 09.05.1996. g., boja: plava, inventurni broj 8413 – odjavljeno vozilo, nije u voznom stanju
 • početna cijena 860,85 kn
 1. Vrsta vozila: teretno vozilo, marka, tip i model vozila: ŠKODA PICK UP 135 LX, broj šasije: TMBDEA200R5035906, godina proizvodnje: 1993. g., datum prve registracije: 04.02.1994. g., boja: crvena, inventurni broj 7313 – odjavljeno vozilo, nije u voznom stanju
 • početna cijena 1.015,91 kn
 1. Vrsta vozila: teretno vozilo, marka, tip i model vozila: CITROEN BERLINGO 1.1 i, broj šasije: VF7MBHDZF65421692, godina proizvodnje: 1999. g., datum prve registracije: 27.06.2000. g., boja: bijela, inventurni broj 11619 – odjavljeno vozilo, nije u voznom stanju
 • početna cijena 1.181,57 kn
 1. Vrsta vozila: teretno vozilo, marka, tip i model vozila: CITROEN BERLINGO 1.9 d, broj šasije: VF7MFWJZF65355744, godina proizvodnje: 1999. g., datum prve registracije: 20.12.1999. g., boja: crvena, inventurni broj 9991 – odjavljeno vozilo, nije u voznom stanju
 • početna cijena 1.417,88 kn
 1. Vrsta vozila: osobno vozilo, marka, tip i model vozila: FIAT BRAVA 1.4 S, broj šasije: ZFA18200004632961, godina proizvodnje: 1999. g., datum prve registracije: 13.05.1999. g., boja: zlatna – s efektom, inventurni broj 9999 – odjavljeno vozilo, nije u voznom stanju
 • početna cijena 1.157,26 kn
 1. Vrsta vozila: teretno vozilo, marka, tip i model vozila: VW CADY 1.9 SDI, broj šasije: WV1ZZZ9KZ3R517229, godina proizvodnje: 2002. g., datum prve registracije: 07.02.2003. g., boja: bijela, inventurni broj 11396 – odjavljeno vozilo, nije u voznom stanju
 • početna cijena 1.228,23 kn
 1. Vrsta vozila: teretno vozilo, marka, tip i model vozila: FAP BD C-146930, broj šasije: FAP1616BD4579078, godina proizvodnje: 1981. g., datum prve registracije: 04.10.1993. g., boja: žuta, inventurni broj 6723 – odjavljeno vozilo, nije u voznom stanju
 • početna cijena 5.042,39 kn
 1. Vrsta vozila: teretno vozilo, marka, tip i model vozila: ŠKODA FELICIA PICK UP, broj šasije: TMBEEA673V5600857, godina proizvodnje: 1997. g., datum prve registracije: 15.06.1998. g., boja: bijela, inventurni broj 14983 – odjavljeno vozilo, nije u voznom stanju
 • početna cijena 1.953,67 kn
 • u početnu cijenu uključen je PDV
 1. OPĆI UVJETI

Vozila koja su predmet natječaja prodaju se u stanju u kakvom se nalaze prema sistemu “viđeno-kupljeno” (bez uvažavanja naknadnih reklamacija).

Za svako vozilo koje je predmet natječaja obvezno se dostavlja posebna ponuda (zajedničke ponude neće se razmatrati).

Natjecati se mogu sve fizičke i pravne osobe koje imaju sjedište, odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Nakon što dobije obavijest o prihvaćanju svoje ponude, kupac je obvezan u roku od tri dana sklopiti ugovor o kupoprodaji vozila te u roku od naredna tri dana uplatiti ugovorenu cijenu. Ako to ne učini, smatrat će se da je odustao od kupoprodaje vozila. Kupac je dužan u roku od tri dana nakon uplate odvesti vozilo s lokacije prodavatelja.

Sve troškove u svezi s prijenosom vlasništva i plaćanja poreza snosi kupac.

Vozila koja su predmet ovog natječaja mogu se pregledati dana 06. i 07. lipnja 2019. godine uz prethodnu najavu na broj mobitela 099/210-6808 (g. Zlatko Miličević) u vremenu od 10 do 12 sati.

III. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:

 • opis motornog/osobnog vozila s rednim brojem iz predmeta natječaja,
 • ime i prezime, odnosno naziv i sjedište, OIB i adresu ponuditelja,
 • iznos cijene koju nudi sa uključenim PDV-om.

Najpovoljnija ponuda je ona s najvišom cijenom.

U slučaju da se više ponuditelja ponudi istu cijenu, prednost ima onaj ponuditelj koji je prije predao ponudu.

VODOVOD-OSIJEK d.o.o. zadržava pravo prihvatiti ili odbiti svaku ponudu, poništiti natječaj i odbaciti sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, bez snošenja odgovornosti prema ponuditeljima i bez obveze obrazlaganja odluke.

Svi će ponuditelji o ishodu natječaja biti izviješteni pisano u što kraćem roku.

 1. DOSTAVA PONUDE

Rok za podnošenje ponude je 8 dana od objave natječaja.

Ponude se dostavljaju preporučeno poštom u dostavnoj omotnici na adresu VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Osijek, Poljski put 1, Povjerenstvo za provođenje prodaje vozila s naznakom »Ponuda za natječaj za prodaju vozila  – ne otvaraj«.

VODOVOD-OSIJEK d.o.o.

Povjerenstvo za provođenje prodaje vozila

Predsjednik

Zlatko Miličević