Novosti

JAVNI NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VRIJEME

VODOVOD-OSIJEK d.o.o.
Osijek, Poljski put 1

  1. rujna 2018. godine

JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

Naziv radnog mjesta: STROJARSKI ODRŽAVATELJ, dva izvršitelja
Organizacijska cjelina: PJ Vodoopskrba
Vrsta zaposlenja: Na određeno vrijeme

1. Opis poslova i odgovornosti:

• poslovi strojarskog održavanja opreme, strojeva, uređaja i instalacija u sustavu prerade i distribucije vode
• poslovi na održavanju u funkciji strojeva
• poslovi na dezinfekciji cjevovoda za vodu, instalacija i uređaja
• pomoćni poslovi kod video detekcije i povremeno obavljanje pomoćnih poslova na elektro održavanju

2. Potrebno formalno obrazovanje i iskustvo:

• SSS/strojarski tehničar

3. Potrebna znanja, vještine i sposobnosti:

• sklonost timskom radu
• savjesnost i dosljednost
• prepoznavanje i rješavanje problema
• B kategorija
• pouzdanost i odgovornost
• sklonost stjecanju novih znanja

4. Kandidati su obvezni dostaviti sljedeće dokumente:
• zamolbu koja obvezno mora sadržavati ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja i kontakt telefon
• životopis
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe)
• dokaz o radnom iskustvu u struci (ako ga ima)

Napomena: Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti isprave s kojima dokazuje navedene statuse. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Natječaj se objavljuje na službenoj stranici www.vodovod.com i stranicama HZZ-a.
Prijavu na natječaj kandidati moraju dostaviti na adresu Poslodavca:
VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Poljski put 1, Osijek, s naznakom Natječaj za radno mjesto: Strojarski održavatelj.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Javni natječaj je otvoren do: 26. rujna 2018. godine.

Za dodatne informacije u vezi natječaja kandidati se mogu obratiti na telefon: 031/330 -725.