Novosti

OBAVIJEST O PRIPAJANJU

Obavještavamo javnost da je dana 15.05.2018. godine, sklopljen Ugovor o pripajanju između VODOVOD-OSIJEK d.o.o., kao društva preuzimatelja i ČVORKOVAC-VODNE USLUGE d.o.o., iz Dalja, Bana Josipa Jelačića 12 kao pripojenog društva.
Nakon izvršenog upisa pripajanja u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku, dana 30.06.2018. godine pripojeno društvo prestalo je postojati, a sva imovina, prava i obveze su prenesene na sveopćeg pravnog slijednika, VODOVOD-OSIJEK d.o.o., sve sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Prijavu kvarova na vodovodnim cjevovodima (do priključnog okna) i za područje općine Erdut možete prijaviti od 00.00 – 24.00 sata na broj tel. +385 031 330 100

Vodovod Osijek d.o.o.