Novosti

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST – VODOVOD-OSIJEK d.o.o.

PRIOPĆENJE

Obzirom na povećani interes javnosti te izraženu zabrinutost naših korisnika u svezi zdravstvene ispravnosti vode za piće, očitujemo se kako slijedi: Vodovod-Osijek d.o.o., sukladno epidemiološkom značaju sustava vodoopskrbe posvećuje veliku pozornost kontroli kvalitete pitke vode, putem sanitarnog nadzora. Za kontrolu kvalitete vode zadužen je interni laboratorij, koji svakodnevno vrši analize vode, godišnje analizira 5.000 uzoraka po raznim stručnim i zakonodavnim kriterijima, i dobiva uvid u stanje kvalitete vode i higijensku ispravnost vode svih pregledanih lokaliteta. Zdravstveni nadzor nad vodom za piće, osim u internom laboratoriju provodi se i u laboratoriju Zavoda za javno zdravstvo. Svakodnevnom kontrolom vode za piće omogućuje se pravovremeno poduzimanje mjera u održavanju ispravne i kvalitetne vode na slavinama svih potrošača. U svezi proteklih događaja i informacija o mogućem pronalasku otrovnih tvari u obliku praha ostavljenog na više lokacija u gradu Osijeku, VODOVOD-OSIJEK d.o.o. obavještava sve građane grada Osijeka, kao i sve korisnike naših usluga da je voda iz osječkog vodoopskrbnog sustava zdravstveno ispravna i pod stalnim nadzorom stručnih službi tvrtke VODOVOD-OSIJEK d.o.o.