Najava radova

OBAVIJEST PREDSTAVNICIMA SUVLASNIKA U SKUPNOM STANOVANJU

POŠTANSKI ORMARIĆI VODOVOD-OSIJEK D.O.O. IZMJEŠTENI SU NA FASADE UREDA GRADSKIH ČETVRTI ( ISPRED ULAZA )

Kako bi korisnicima naši poštanski ormarići bili uvijek dostupni, izmješteni su na fasade ispred ulaza u prostore Gradskih četvrti. Podsjećamo, predstavnici suvlasnika, neovisno o lokaciji suvlasničke zajednice, liste za raspodjelu potrošnje u suvlasničkim zajednicama mogu ubaciti u za to predviđene i označene poštanske ormariće VODOVOD-OSIJEK d.o.o. u prostorijama Gradskih četvrti, Donji grad ( Trg bana J. Jelačića 25 ), Gornji grad ( Trg Lava Mirskog 1 ), Novi grad ( Sjenjak 133 ), Retfala ( J.J. Strossmayera 200 ), JUG II ( Srijemska 124a) i Tvrđa ( Vij.I.Meštrovića 26f ), poslati poštom, elektroničkom poštom na suvlasnici@vodovod.com , telefaksom na broj 031/330-369, ili donijeti osobno u Službu obračuna i naplate vodnih usluga VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Osijek, Poljski put 1, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati.

Za sva pitanja i eventualne nejasnoće, javite se našim djelatnicima na broj telefona 031/330-368, elektroničkom poštom na suvlasnici@vodovod.com ili osobno u Službu obračuna i naplate vodnih usluga, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati.