Novosti

NOVI NADZORNO UPRAVLJAČKI SUSTAV CRPNIH STANICA I SUSTAVA ODVODNJE

Puštanjem u potpunu funkcionalnost i rad novi centar NUS-a Odvodnje zaista prelazi u tehnološki najnapredniji sustav i postaje lider među komunalnim tvrtkama javne odvodnje u RH.

Postavljen je novi SCADA sustav „FactoryTalk View“ proizvođača Rockwell Software za nadzor i upravljanje sustavom odvodnje 100 crpnih stanica na širem Osječkom-baranjskom području u realnom vremenu na načelu “Bilo kada i bilo gdje !”. Omogućen je pristup sustavu upravljanja sa dislociranih lokacija, te je time ostvareno da Korisnici/Operateri nisu vezani za radno mjesto i za uređaj s kojim se pristupa sustavu upravljanja. Mogućnost daljinskog parametriranja rada svake stanice, direktno iz SCADA sustava od strane korisnika, zbog čega nije potreban odlazak na dislociranu lokaciju * Praćenje alarma i izdavanje komandi preko SCADE od strane operatera * Dijagnostika kroz SCADA sustav za svaku crpku u svakoj pojedinoj stanici (broj uključenja, opterećenje crpke, postotak vremena u radu, ukupno vrijeme rada crpke u zadanom periodu) * Upotrebom najnovijih tehnologija američke tvrtke Rockwell Software programskim paketom FactoryTalk View ostvaren je pristup sustavu upravljanja sa bilo koje platforme. Od pametnih telefona sa prikazom od svega 5″ , tableta, stolnog računala sve do video zida sa dijagonalom od 110″ i rezolucijom 4K. Paneli su izrađeni od kvalitetnih komponenti i kontroliranih materijala kako bi se osigura besprekidni rad video zida (24h/365). * SCADA Rockwell Software – FactoryTalk View SE – Server odlikuje se sljedećim osobinama: – visokom protočnosti podataka između kontrolera i servera, te brzom i pouzdanom vezom između servera i klijenata (korisnika), – visokim stupnjem zaštite podataka tijekom prijenosa podataka, – multi-user sustav za istodobni rad više korisnika sa raznih platformi, – personaliziran pristup za svakog korisnika / grupu korisnika, – grafički prikaz mjernih veličina (struje, razine, protoka) u realnom vremenu ili arhiviranih iz baze podataka, za sve stanice u sustavu. Osnovna namjena novog sustava NUS-a i programske aplikacije SCADA je vizualizacija procesa, tablični prikaz protoka, visine i brzine protjecanja medija, izdavanje komandi i pohranjivanje alarma nastalih tijekom rada postrojenja. Kako bi se prikazale sve predviđene informacije o radu sustava odvodnje. Ciljevi uspostavljanja novog nadzorno-upravljačkog sustava kanalizacijske mreže su praćenje rada crpki, brza realizacija otklanjanja nepredvidivih kvarova, podizanje nivoa pouzdanosti, sigurnosti i ekonomičnosti procesa odlaganja otpadnih voda. Unutar svake crpne stanice kanalizacijske mreže ugrađena je mjerna i izvršna oprema, a sustav također omogućuje grafičku analizu pojedinih mjerenja. Odjel crpnih stanica i NUS-a pri PJ Odvodnja izvršava održavanje,upravljanje i nadzor svih crpnih stanica u sustavu odvodnje kao i dežurstvo van radnog vremena ukoliko se pojavi greška u radu koju alarmira crpna stanica, a putem e-mail i sms poruke bude dostavljena dežurnom električaru na održavanju koji izlazi na teren i u što kračem vremenu otklanja problem u radu crpne stanice.