Najava radova

Rekonstrukcija i izgradnja vodovoda i kanalizacije u Banovoj ulici i dijelu Kišpatićeve ulice u Osijeku

Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova FAZA IV- izvođenje radova izgradnje i rekonstrukcije vodovoda i kanalizacije, te radova na zamjeni, izmještanju i zaštiti podzemnih instalacija na križanju Banove i Krstove ulice u Osijeku uslijed čega će spomenuto križanje biti zatvoreno za promet u periodu od 27.10. do 17.11. 2017.

Suglasnost na privremenu regulaciju prometa
PDF dokument, 79KB
Situacija privremene prometne regulacije-Faza IV
PDF dokument, 3,93MB

Riječ je o projektu vrijednom približno 17 milijuna kuna, kojega zajedničkim snagama finaciraju Grad Osijek, Vodovod i Hrvatske vode. Radovi će potrajati još i tijekom 2018. godine, a krenuli su od najkritičnije točke – donjega dijela Banove ulice. Osim Banove, obuhvatit će i dio Kišpatićeve. Zbog radova će biti otežano prometovanje na dionicama na kojima se radi, pa i izvođač radova i investitori mole građane za razumijevanje.

VODOVOD-OSIJEK d.o.o.