Novosti

PRESTANAK S RADOM NAPLATNOG MJESTA „NAMA“

Cijenjeni korisnici, obavještavamo Vas da s danom 28. travnja 2016. godine prestaje s radom naša naplatno mjesto: „ NAMA“ , Osijek, Trg A. Starčevića 10.
Pozivamo Vas da svoje račune bez naknade, i dalje, plaćate u Upravnoj zgradi Vodovod-Osijek d.o.o., Osijek, Poljski put 1 ( računi s 2D bar kodom nisu uvjet za plaćanje ).
Korisnici vodnih usluga mogu plaćati račune s 2D bar kodom bez naknade i na slijedećim mjestima HP-HRVATSKA POŠTA D.D.; FINANCIJSKA AGENCIJA FINA; SBERBANK D.D. i partneri TISAK D.D. i KONZUM D.D.; PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. i partneri PETROL d.o.o., CRODUX DERIVATI DVA d.o.o., iNovine d.d. , BAKMAZ d.o.o., NARODNI TRGOVAČKI LANAC d.o.o., STUDENAC d.o.o., PEMO d.o.o.; OTP BANKA D.D.