Projekti EU

Potpisivanje ugovora sa izvođačem radova projekta “Osijek 3”