Najava radova

Prestanak s radom naplatnih mjesta „ Donji grad “ i „ JUG II “

Cijenjeni korisnici, obavještavamo Vas da s danom 30. rujna 2015. godine prestaju s radom naša naplatna mjesta: „ Donji grad “, Osijek, Trg Bana Josipa Jelačića 7 i „ JUG II “, Osijek, Srijemska bb. Pozivamo Vas da svoje račune bez naknade, i dalje, plaćate na našim ostalim naplatnim mjestima ili u poslovnicama FINA-e ili Hrvatske pošte d.d..

Vodovod-Osijek