Projekti EU

NOVI PROJEKTI IZ PODRUČJA VODNOGA GOSPODARSTVA – 89,2 milijuna kuna za bolju vodoopskrbu Osijeka i okolnih općina

Uprava Vodovoda-Osijek d.o.o.“ predala je u petak 13. ožujka 2015. godine generalnom direktoru Hrvatskih voda Ivici Plišiću te pomoćniku ministra poljoprivrede Draženu Kurečiću, aplikacijski paket za projekt „Regionalnog vodoopskrbnog sustava Osijek“ koji za cilj ima unaprjeđenje vodoopskrbe i pripreme pitke vode na području grada Osijeka, te općina Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo i Šodolovci.

Projekt koji bi trebao započeti ove te završiti 2017. godine, ukupne je procijenjene vrijednosti 89.199.000 kuna (bez PDV-a) a u njegovom sufinanciranju Europska unija sudjeluje sa 75,1 posto sredstava.

Aktivnosti u sklopu projekta uključuju proširenje i rekonstrukciju distributivnog sustava vodoopskrbe te proširenje uređaja za obradu pitke vode na području općine Erdut s ciljem uklanjanja arsena iz vode. Sustav vodoopskrbe na području Osijeka i spomenutih općina trenutno pokriva oko 126 tisuća stanovnika, no s velikim razlikama u razini priključenosti pa dok grad Osijek ima 99 %-tnu pokrivenost, stanovništvo na području općine Šodolovci uopće nije priključeno na sustav vodoopskrbe.

Uz velike razlike u priključenosti, ovim će se projektom riješiti i problem gubitaka u vodoopskrbnom sustavu, koji se kreću od 40 % u gradu Osijeku do čak 70 % u općini Erdut.

Glavne komponente projekta „Regionalnog vodoopskrbnog sustava Osijek“ su:
• Izgradnja glavnih vodoopskrbnih cjevovoda i vodoopskrbne mreže u duljini od 69,8 km
• Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u duljini od 17 km
• Izgradnja vodospreme i vodotornja ukupnog kapaciteta od 250 m3
• Izgradnja i rekonstrukcija stanica za podizanje tlaka
• Rekonstrukcija i nadogradnja uređaja za obradu pitke vode u Dalju kapaciteta 24 l/s s ciljem usklađivanja s Okvirnom direktivnom o vodama;
• Uspostava čvorova nadzorno upravljačkog sustava (ukupno 11 kom)
• Uspostava geoinformacijskog sustava (GIS) vodoopskrbe na području regionalnog vodoopskrbnog sustava (RVS) Osijek te programa upravljanja gubicima vode na području RVS Osijek

Očekuje se da će po završetku projekta proširenje vodoopskrbne mreže i priključivanje na istu na područjima koja nemaju vodoopskrbni sustav, kao i popravci na sustavima sa znatnim gubicima dovesti do funkcionalnijeg upravljanja sustavom javne vodoopskrbe, te do osjetnog poboljšanja opskrbe stanovništva pitkom vodom iz javnih vodoopskrbnih sustava.