Obavijesti

Poziv za priključenje na sustav javne odvodnje

Temeljem članka 12. Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine Gradskog vijeća Grada Osijeka od 11. srpnja 2013. godine, obavještavamo sve vlasnike, odnosno druge zakonite posjednike građevina koje se nalaze na području sustava javne odvodnje, a na kojem su izgrađene komunalne vodne građevine javne odvodnje, da su dužni priključiti svoju građevinu na komunalne vodne građevine sukladno Odluci o priključenju najkasnije u roku od 1 (jedne) godine od dana objave Obavijesti o mogućnosti priključenja na komunalne vodne građevine. Obzirom na istek navedenog roka, pozivamo Vas da podnesete Zahtjev za priključenje na sustav javne odvodnje.
Zahtjev za priključenje na komunalne vodne građevine, odnosno sustav javne odvodnje vlasnik, odnosno drugi zakoniti posjednik građevine podnosi VODOVOD-OSIJEK d.o.o., kao javnom isporučitelju vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje, sukladno Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine (obrazac Zahtjeva za priključenje na komunalne vodne građevine podnosi se na propisanom obrascu objavljenom na ovoj internetskoj stranici).

Uz zahtjev potrebno je priložiti:
1. Izvadak iz katastarskog plana
2. Vlasnički list
3. Dokaz da je podnositelj zakoniti posjednik ili ima pisanu suglasnost vlasnika

Ispunjen zahtjev s priloženom gore navedenom dokumentacijom može se poslati poštom (obavezno navesti kontakt telefon) ili predati u Pisarnicu VODOVOD–OSIJEK d.o.o.
Izvođenje kanalizacijskog priključka može se platiti u 6 obroka (bez kamata).
Sve informacije o postupku priključenja na sustav javne odvodnje možete zatražiti na telefon 031 / 330-607, 031 / 330-608.

U Osijeku, 20.01. 2015. godine

VODOVOD – OSIJEK d.o.o.
PJ ODVODNJA