Javna nabava

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma.

“SUKOB INTERESA temeljem čl.75 do čl.83 Zakona o javnoj nabavi ( NN 120/16)”

Temeljem čl.75 do čl.83 Zakona o javnoj nabavi( NN 120/16) VODOVOD-OSIJEK d.o.o. kao sektorski naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.

VINICA d.o.o.
Međimurska 1
31 325 Kozarac
OIB 40646812019

LOZUŠIĆ d.o.o.
Kozarčeva 18
10 000 Zagreb
OIB 56519246041

 

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
(Objavljeno 28.06.2017.)

PDF dokument, 754KB

 

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave “Uspostava tehničkog informacijskog sustava vodoopskrbe na području Osijek-Čepin-Dalj i izrada programa upravljanja gubicima vode – (Objavljeno 26.07.2017.)

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave “Uspostava tehničkog informacijskog sustava vodoopskrbe na području Osijek-Čepin-Dalj i izrada programa upravljanja gubicima vode – RVS_TIS_ Obavijest
doc dokument, 61,5KB

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – 01 RVS_TIS_Dokumentacija o nabavi
doc dokument, 301KB

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – 02 RVS_TIS_Projektni zadatak i specifikacija
doc dokument, 2,61MB

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – 03 RVS_TIS_Troškovnik
doc dokument, 201KB

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave “Uspostava tehničkog informacijskog sustava vodoopskrbe na području Osijek-Čepin-Dalj i izrada programa upravljanja gubicima vode – Izvješće (Objavljeno 1.08.2017.)

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – RVS_TIS_Izvješće
doc dokument, 35,5KB

 

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave “Dogradnja postrojenja za pripremu pitke vode Dalj”(Objavljeno 20.04.2017.)

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima -“Dogradnja postrojenja za pripremu pitke vode Dalj” – Obavijest

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima RVS -“Dogradnja postrojenja za pripremu pitke vode Dalj” – Upute ponuditeljima knjiga 1

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima RVS -“Dogradnja postrojenja za pripremu pitke vode Dalj” – Ugovor knjiga 2

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima RVS -“Dogradnja postrojenja za pripremu pitke vode Dalj” – Zahtjevi Naručitelja knjiga 3

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima RVS -“Dogradnja postrojenja za pripremu pitke vode Dalj” – Troškovnik knjiga 4

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima RVS -“Dogradnja postrojenja za pripremu pitke vode Dalj” – Podaci za projektiranje i nacrti knjiga 5

PRILOZI-TEHNOLOŠKO RJEŠENJE OBRADE VODE VODOCRPILIŠTA DALJ

PRILOZI – knjiga-1

PRILOZI – knjiga-2

PRILOZI – knjiga-3

Obrazac ESPD (Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi)

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave “Dogradnja postrojenja za pripremu pitke vode Dalj” – Izvješće (Objavljeno 26.04.2017.)

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima izvjesce
doc dokument, 35,5KB

 

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave “Opskrba električnom energijom”(Objavljeno 29.03.2017.)

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – “Opskrba električnom energijom” – Obavijest i Upute ponuditeljima
doc dokument, 523KB

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – “Opskrba električnom energijom” – Troškovnik
xls dokument, 25KB

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave “Opskrba električnom energijom” – Izvješće (Objavljeno 4.04.2017.)

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima -Izvješće
doc dokument, 35,5KB

 

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave “Rekonstrukcija i izgradnja vodovoda i kanalizacije u Banovoj ulici i dijelu Kišpatićeve ulice u Osijeku”(Objavljeno 24.02.2017.)

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – Rekonstrukcija i izgradnja vodovoda i kanalizacije u Banovoj ulici i dijelu Kišpatićeve ulice u Osijeku – Obavijest i Knjiga 1 Upute ponuditeljima
doc dokument, 564KB

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – Rekonstrukcija i izgradnja vodovoda i kanalizacije u Banovoj ulici i dijelu Kišpatićeve ulice u Osijeku – Knjiga 2.1 Tehnički opis
doc dokument, 152KB

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – Rekonstrukcija i izgradnja vodovoda i kanalizacije u Banovoj ulici i dijelu Kišpatićeve ulice u Osijeku – Knjiga 2.2 Troškovnik
xls dokument, 108KB

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave “Rekonstrukcija i izgradnja vodovoda i kanalizacije u Banovoj ulici i dijelu Kišpatićeve ulice u Osijeku” – Izvješće (Objavljeno 2.03.2017.)

Izviješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektimadoc dokument, 35KB