Zakoni i propisi

Propisi iz područja vodnog gospodarstva:
Ministarstva zaštite okoliša i energetike – Vodno gospodarstvo

Zakonodavni okvir, propisi, dokumenti

ZAKONI

Zakon o vodama(Narodne novine br.: 66 od 10.07.2019.)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama(Narodne novine br.: 130 od 16.11.2011.)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (Narodne novine br.: 56 od 10.05.2013.)
Zakon o izmjeni Zakona o vodama (Narodne novine br.: 14 od 05.02.2014.)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine br.: 63 od 08.06.2011.) NAPOMENA: Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine br. 63/2011.) djelomično su ukinute pojedine odredbe Zakona o vodama.

Zakon o vodnim uslugama
(Narodne novine br.: 66 od 10.07.2019.)

Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
(Narodne novine br.: 153 od 21.12.2009.)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine br.: 56 od 10.05.2013.)
Uredba o izmjeni Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine br.: 154 od 24.12.2014.)
Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine br.: 119 od 30.10.2015.)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine br.: 66 od 10.07.2019.)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br.: 90 od 02.08.2011.) NAPOMENA: Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 90/2011.) djelomično su ukinute pojedine odredbe Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva.

Zakon o vodi za ljudsku potrošnju
(Narodne novine br.: 56 od 10.05.2013.) – Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Narodne novine br.: 47 od 25.04.2008.), osim priloga I., II. i III. toga Pravilnika, koji prestaju važiti danom stupanja na snagu pravilnika iz članka 10. stavka 2. podstavka 1. ovoga Zakona.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (Narodne novine broj: 64/2015 10.06.2015.)

Zakon o pravu na pristup informacijama
(Narodne novine br.: 25 od 28.02.2013.)

Zakon o zaštiti potrošača
(Narodne novine br.: 41 od 31.03.2014.)

 

 

PRAVILNICI

Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (Narodne novine br.: 3 od 05.01.2011.)

Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda
(Narodne novine br.: 80 od 28.06.2013.) i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (Narodne novine br.: 3 od 08.01.2016.)

Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju
(Narodne novine br.: 125 od 11.10.2013.) i Pravilnik o izmjenama Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (Narodne novine br.: 141 od 27.11.2013.) te Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (Narodne novine br.: 128 od 25.11.2015.)

Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje javne odvodnje
(Narodne novine br.: 28 od 08.03.2011.) i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje (Narodne novine br.: 16 od 07.02.2014.)

Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe
(Narodne novine br.: 28 od 08.03.2011.) i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe (Narodne novine br.: 16 od 07.02.2014.)

Pravilnik o sanitarno tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati vodoopskrbni objekti
(Narodne novine br.: 44 od 07.04.2014.)

Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama Vodovod Osijek
Word dokument, 2MB

Pravilnik o radu Povjerenstva za reklamacije potrošača trgovačkog društva Vodovod Osijek d.o.o. 01.07.2015.
PDF dokument, 2MB

Kriteriji za rješavanje reklamacija potrošača 01.07.2015.
PDF dokument, 525KB

Pravilnik o dodjeli donacija i sponzorstva Vodovod Osijek
PDF dokument, 193KB

 

 

DRŽAVNI PLAN

Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda (Narodne novine br.: 5 od 12.01.2011.)

 

ODLUKE

Odluka o zaštiti izvorišta Dalj 12.06.2019
PDF dokument, 622KB

Odluka o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava odvodnje Osijek (8.02.2018)
PDF dokument, 5,37MB

Izmjene i dopune Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine Čepin, 12.04.2017.
PDF dokument, 670KB

ODLUKA o cijeni vodnih usluga (14.10.2013)
PDF dokument, 2,47MB

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o cijeni vodnih usluga (29.11.2013)
PDF dokument, 464KB

ODLUKA O cijeni vodnih usluga (28.06.2012)
PDF dokument, 1,65MB

Odluka o zaštiti izvorišta Crpiliste Vinogradi 2015.
PDF dokument, 144KB

Odluka o zaštiti zahvata vode “Pampas” na rijeci Dravi
PDF dokument, 112KB

Odluka o obračunu i naplati naknade Čepin
PDF dokument, 4MB

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine Vuka, 2014.
PDF dokument, 1MB

Odluka o naknadi za razvoj Čepin, 2014.
PDF dokument, 2MB

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine Vladislavci, 2013.
PDF dokument, 1MB

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju Čepin
PDF dokument, 131KB

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine Osijek, 2013.
PDF dokument, 111KB

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju Čepin
PDF dokument, 341KB

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine Ernestinovo
PDF dokument, 900KB

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine Šodolovci
PDF dokument, 130KB

Odluka o naknadi za razvoj Vuka
PDF dokument, 1MB

Odluka o priključenju Šodolovci
PDF dokument, 5MB

Odluka o naknadi za razvoj Šodolovci
PDF dokument, 1MB

Odluka o priključenju Čepin
PDF dokument, 1,011KB

Odluka o naknadi za razvoj Antunovac
PDF dokument, 1MB

Odluka o naknadi za razvoj Ernestinovo
PDF dokument, 1MB

Odluka o naknadi za razvoj Vladislavci
PDF dokument, 1MB

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine Osijek
PDF dokument, 1MB

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine Antunovac
PDF dokument, 5MB

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine – Vladislavci
PDF dokument, 3MB

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine Ernestinovo
PDF dokument, 3MB

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina
PDF format, 1MB

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina
PDF dokument, 331KB

Odluka o naknadi za razvoj Vuka
PDF dokument, 1MB

Odluka o priključenju Šodolovci
PDF dokument, 5MB

Odluka o naknadi za razvoj Šodolovci
PDF dokument, 1MB

Odluka o priključenju Čepin
PDF dokument, 1,011KB

Odluka o naknadi za razvoj Antunovac
PDF dokument, 1MB

Odluka o naknadi za razvoj Ernestinovo
PDF dokument, 1MB

Odluka o naknadi za razvoj Vladislavci
PDF dokument, 1MB

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine Osijek
PDF dokument, 1MB

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine Antunovac
PDF dokument, 5MB

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine – Vladislavci
PDF dokument, 3MB

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine Ernestinovo
PDF dokument, 3MB