Zahtjev za prijavu i izmjenu korisničkih podataka

Osobni podaci

Ime i prezime/Naziv*

Vlasnik

Broj O.I / Pu

Matični broj (za pravne osobe)*

OIB*

Adresa stanovanja/Sjedište*

IBAN 1

IBAN 2

Kontakt

Osoba

Telefon

Telefaks

GSM Broj*

Email*

Dostava Računa

Ime i prezime/Naziv*

Adresa

Podaci o mjernom mjestu

Šifra mjernog mjesta*

Šifra dosadnjašnjeg korisnika(za korisnike u skupnom stanovanju)*

Priloženi dokumenti


Preslika osobne iskaznice

Kupoprodajni ugovor

Rješenje o nasljeđivanju

Izvadak iz zemljišnih knjiga

Rješenje o pokretanju/prestanku obrta

Ugovor o najmu

Ostalo
Korisnik svojim potpisom daje suglasnost za prikupljanje, obrađivanje, korištenje i dostavljanje svojih osobnih podataka trećim osobama, a koji proizlaze iz poslovnog odnosa ( Zakon o zaštiti osobnih podataka NN 103/03; NN 106/12 )
Korisnik je ovoj Službi obvezan dostavljati sve izmjene u navedenim podacima koje su potrebne za nesmetano odvijanje poslovnog odnosa ( Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga, listopad 2013. )

Datum početka korišetnja usluge*

Datum podnošenja zahtjeva

VODOVOD-OSIJEK d.o.o.
Služba obračuna i naplate vodnih usluga