Osijek iz zraka
Projekt Osijek

PROJEKT OSIJEK – Poboljšanje vodne infrastrukture grada Osijeka

VODOVOD-OSIJEK d.o.o. i Hrvatske vode su zbog pravovremene pripreme projekata kojima se omogućilo povlačenje sredstava iz Kohezijskog fonda Europske Unije danom ulaska RH u EU dobile ODLUKU O PRIHVAĆANJU kvalitetno pripremljenog Projekta

Odluka Komisije od 26.06.2013. g broj : / CCI2013HR16IPR001/

UKUPNA VRIJEDNOST ODOBRENOG PROJEKTA 72,5 milijuna eura

FINANCIRANJE PROJEKTA :

 1. EUROPSKA UNIJA 73 % ili 53 milijuna €,
 2. NACIONALNO FINANCIRANJE 27% ili 19,5 milijuna €
  Od čega:

  • Ministarstvo Poljoprivrede 9,9% ili 7,2 milijuna €
  • Hrvatske vode 9,9% ili 7,2 milijuna €
  • Grad Osijek i Općina Čepin 7,2% ili 5,1 milijun €

„Projekt Osijek“ se sastoji od 6 komponenti i to:

Izgradnja Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Osijeka (170.000 ES), vrijednosti 27,4 milijuna eura

Izgradnja novog i rekonstrukcija dijela postojećeg sjevernog kolektora grada Osijeka, vrijednosti 11,1 milijuna eura

Linijski cjevovodi , ukupne vrijednosti 23,3 milijuna eura

 • 3.1 Izgradnja kanalizacije naselja Tenja III faza
 • 3.2 Izgradnja kanalizacije naselja Briješće
 • 3.3 Izgradnja kanalizacije naselja Čepin, faza II – VI
 • 3.4 Izgradnja magistralnog cjevovoda od pogona za proizvodnju vode do J.R. Kira
 • 3.5 Izgradnja magistralnog cjevovoda uz južnu obilaznicu i cestu Osijek-Vukovar
 • 3.6 Izgradnja magistralnog cjevovoda Klisa-Sarvaš
 • 3.7. Nadzorno Upravljački Sustav vodoopskrbne mreže

Izgradnja objekta dvostupanjske filtracije vrijednosti 6 milijuna eura

Oprema za održavanje vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje vrijednosti 2,2 milijuna eura

Nadzor nad izvođenjem radova vrijednosti 2,5 milijuna eura

Preuzmite dokumente

Projekt Osijek opis projekta
PDF dokument, 2MB

Napredak radova – PROJEKT OSIJEK
PDF dokument, 4,93MB