Vodovod – Projektni biro d.o.o.

Trgovačko društvo VODOVOD – PROJEKTNI BIRO d.o.o. za za projektiranje i nadzor nad gradnjom (u daljnjem tekstu : Tvrtka), sa sjedištem u Osijeku, Poljski put 1, ustrojeno je temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima.

U procesu restruktuiranja, osnivač Vodovod-Osijek d.o.o. aktom Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, od 8. siječnja 2013.godine, osniva  tvrtku VODOVOD – PROJEKTNI BIRO d.o.o za projektiranje i nadzor nad gradnjom kojom se za direktora tvrtke imenuje Ivica Paić, dipl.ing.stroj. zastupa pojedinačno i samostalno.

Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku (MBS:030123311; Tt-12/2949-4) od 8. siječnja 2013.godine, Tvrtka je upisana u Registar Trgovačkog suda u Osijeku.

OSNOVNE DJELATNOSTI DRUŠTVA

VODOVOD – PROJEKTNI BIRO d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću koje posluje kao Društvo kćer osnivača VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Društvo ima 13 zaposlenih, te se kontinuirano razvija i prilagođava složenim tržišnim uvjetima.

Poslovanje Društva kreće se u nekoliko osnovnih pravaca:

  • -stručni poslovi prostornog uređenja
  • -projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
  • -poslovi izradbe projektne dokumentacije
  • -industrijsko i građevinsko premjeravanje
  • -izradba investicijske dokumentacije, izradba tehnološke dokumentacije i tehnički nadzor
  • -izradba elaborata (za potrebe geodetskih radova, katastarske izmjere …)
  • -iskolčenje građevina

VODOVOD – PROJEKTNI BIRO d.o.o. za projektiranje i nadzor nad gradnjom

LOGO PROJEKTNI