Odluke

Preuzmite dokumente

Odluka o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava odvodnje Osijek 8.02.2018.
PDF dokument, 5,37MB

Izmjene i dopune odluke o priključenju na komunalne vodne građevine Općina Čepin 17.11.2017
PDF dokument, 1,06MB

Izmjene i dopune Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine Čepin, 12.04.2017.
PDF dokument, 670KB

Odluka o zaštiti izvorišta Crpiliste Vinogradi 2015.
PDF dokument, 144KB

Odluka o zaštiti zahvata vode “Pampas” na rijeci Dravi
PDF dokument, 112KB

Odluka o obračunu i naplati naknade Čepin
PDF dokument, 4MB

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine Vuka, 2014.
PDF dokument, 1MB

Odluka o naknadi za razvoj Čepin, 2014.
PDF dokument, 2MB

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine Vladislavci, 2013.
PDF dokument, 1MB

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju Čepin
PDF dokument, 131KB

Odluka o priključenju na vodne građevine Osijek 2013.
PDF dokument, 111KB

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju Čepin
PDF dokument, 341KB

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine Ernestinovo
PDF dokument, 900KB

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine Šodolovci
PDF dokument, 130KB

Odluka o naknadi za razvoj Vuka
PDF dokument, 1MB

Odluka o priključenju Šodolovci
PDF dokument, 5MB

Odluka o naknadi za razvoj Šodolovci
PDF dokument, 1MB

Odluka o priključenju Čepin
PDF dokument, 1,011KB

Odluka o naknadi za razvoj Antunovac
PDF dokument, 1MB

Odluka o naknadi za razvoj Ernestinovo
PDF dokument, 1MB

Odluka o naknadi za razvoj Vladislavci
PDF dokument, 1MB

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine Osijek
PDF dokument, 1MB

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine Antunovac
PDF dokument, 5MB

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine – Vladislavci
PDF dokument, 3MB

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine Ernestinovo
PDF dokument, 3MB

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina
PDF format, 1MB

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina
PDF dokument, 331KB

Odluka o naknadi za razvoj Vuka
PDF dokument, 1MB

Odluka o priključenju Šodolovci
PDF dokument, 5MB

Odluka o naknadi za razvoj Šodolovci
PDF dokument, 1MB

Odluka o priključenju Čepin
PDF dokument, 1,011KB

Odluka o naknadi za razvoj Antunovac
PDF dokument, 1MB

Odluka o naknadi za razvoj Ernestinovo
PDF dokument, 1MB

Odluka o naknadi za razvoj Vladislavci
PDF dokument, 1MB

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine Osijek
PDF dokument, 1MB

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine Antunovac
PDF dokument, 5MB

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine – Vladislavci
PDF dokument, 3MB

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine Ernestinovo
PDF dokument, 3MB