Prijava kvara

Prijave kvarova
Kvarove na vodovodnim i kanalizacijskim instalacijama možete prijaviti na:
031/330-100 (od 00:00 – 24:00)

Polja označena sa * su obavezna.

Podaci o podnositelju zahtjeva

Ime i prezime

Adresa na kojoj je kvar

Kontakt telefon (npr. 09xxxxxxxx)

Opis kvara*